Trang chủ Từ Thiện Xã Hội Ủng hộ xây chùa Hải Phòng: Tâm Thư kêu gọi ủng hộ xây dựng chùa Đồng...

Hải Phòng: Tâm Thư kêu gọi ủng hộ xây dựng chùa Đồng Tải

642 

TÂM THƯ


KÊU GỌI XÂY DỰNG NGÔI ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN CHÙA VĨNH LINH QUANG SƠN ( Chùa Đồng Tải)


( TỔ DÂN PHỐ ĐỒNG TẢI 1 –PHƯỜNG PHÙ LIỄN–QUẬN KIẾN AN – TP HẢI PHÒNG)

**********

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương cùng tất cả bà con Phật tử nhân dân địa phương, thập phương xa gần.

Chùa Vĩnh Linh Quang Sơn (tức Chùa Đồng Tải) có khoảng tử thế kỷ 17-18, tọa lạc phía Tây Nam làng Đồng Tải, nay thuộc khu phố Đồng Tải 1, phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, là chỗ dựa tâm linh của người dân nơi đây, trải qua nhiều biến cố thăng trầm của thời cuộc chiến tranh đến nay Chùa Vĩnh Linh Quang Sơn (tức Chùa Đồng Tải) đã bị xuống cấp trầm trọng, diện tích lại quá hẹp không đảm bảo và đáp ứng được nhu cầu cho nhân dân, Phật tử địa phương, thập phương về chiêm bái và tu học.

Đứng trước ngưỡng cửa Đất nước đang trên đà phát triển và hội nhập, Chùa Vĩnh Linh Quang Sơn (tức Chùa Đồng Tải) không chỉ là nơi lễ Phật và tu học mà còn là một công trình văn hóa dân gian góp phần tô điểm sắc màu văn hóa Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng Dân tộc. Hòa trong không khí vui chung của cả Nước đang xây dựng và tôn tạo nét đẹp văn hóa Phật giáo thì hình ảnh ngôi Chùa còn là nơi tâm linh che trở cho mọi người dân Việt.

Dân gian có câu:

“ Mái Chùa che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của Tổ tông”

Chùa Vĩnh Linh Quang Sơn (tức Chùa Đồng Tải) từ lâu có Chư Hòa Thượng, Các Ni Trưởng, Ni Sư về trụ trì, duy trì mạng mạch Phật pháp chăm lo đời sống tâm linh để nối tiếp tình thương với nhân loại, tinh thần bao dung độ lượng, vô ngã, vị tha của Chư Phật, chư Bồ Tát mang hạnh nguyện độ đời. Học theo gương sáng đó, con: Tỷ khiêu Ni Thích Diệu Hướng thành tâm phát nguyện cùng nhân dân, Phật tử, chính quyền địa phương xây dựng ngôi Đại hùng Bảo Điện Chùa Vĩnh Linh Quang Sơn (tức Chùa Đồng Tải) làm nơi tu học, lễ bái, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh cho Phật tử xa gần. Với tổng diện tích đất chùa là 4.981,9m2 và dự kiến kinh phí xây dựng chùa khoảng 5 tỷ đồng, kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa, do nhà Chùa và Phật tử thập phương cùng nhân dân phát tâm công đức.


Chính điện chùa Vĩnh Linh Quang Sơn ( Chùa Đồng Tải) đã bị xuống cấp trầm trọng

Mọi sự phát tâm công đức xây dựng Chùa Vĩnh Linh Quang Sơn (tức Chùa Đồng Tải) của quý vị đều được nhà chùa lưu danh trong sổ vàng công đức và công khai trước Phật tử cùng nhân dân, tạo duyên lành cho mọi người học theo gương hạnh của Ngài Cấp Cô Độc khi xưa đã phát đại tâm trải vàng xây tịnh xá Kỳ viên (mua đất cúng Phật xây tịnh xá). Có câu thơ rằng:

“Xưa trưởng giả bỏ vàng mua đất

Vì Tăng Ni xây cất đạo tràng

Kỳ Viên Tịnh xá mở mang

Đạo vàng đem đến người người yên vui.”

Ca dao Việt Nam cũng có câu:

” Làm Chùa, Tô Tượng Đúc Chuông

Trong ba việc ấy thập phương nên làm.”

Với tinh thần  “ Uống nước nhớ nguồn ” Con Tỷ khiêu Ni Thích Diệu Hướng, xin thay mặt cho toàn thể nhân dân địa phương thành tâm phát nguyện “ Nguyện cho Ngôi Đại Hùng Bảo Điện Chùa Vĩnh Linh Quang Sơn (tức Chùa Đồng Tải) sớm được thành tựu để phục vụ đạo pháp, dân tộc, nương nhờ Hồng Ân Tam Bảo, con cầu xin Chư Phật thường gia hộ cho con tịnh tâm tu tỉnh giác lìa chỗ tối tăm khởi niệm từ bi thấm nhuần chính pháp”. Con thiết nghĩ việc xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện là cấp thiết con ngưỡng nguyện trên Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hộ Pháp Thiện Thần, Thập Bát Long Thần Già Lam Chân Tể từ bi gia hộ cho công cuộc xây dựng sớm  được thành tựu viên mãn.

Cuối cùng con xin kính chúc trên Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Tôi xin gửi lời tri ân công đức tới các đồng chí thay mặt Đảng, Nhà nước lãnh đạo chính quyền các cấp, cũng như các Phật tử gần xa, nhân dân địa phương đã phát tâm ủng hộ cho Thầy trò trong thôn chúng tôi cả về vật chất lẫn tinh thần để Thầy trò chúng tôi có thể hoàn thành được tâm nguyện này.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc thành tựu mọi công tác và luôn tinh tiến trên con đường tu học giác ngộ trên tinh thần “ Đạo Pháp – Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”.

Xin thành kính tri ân!

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH!

Kiến An, Ngày 15 Tháng 9 Năm 2016

Trụ trì Chùa Đồng Tải

 

  

Tỷ Khiêu Ni: Thích Diệu Hướng

Mọi sự đóng góp xin liên hệ:

Sư cô Thích Diệu Hướng

Tên tài khoản: Thích Diệu Hướng

Số tài khoản: 711A64072999 tại Ngân Hàng Công Thương, CN Quận Kiến An, Hải Phòng

Số điện thoại: 0912.239.719 (SC. Thích Diệu Hướng)

Xin giới thiệu hình ảnh chùa Vĩnh Linh Quang Sơn ( Chùa Đồng Tải) hiện nay: