Trang chủ PGVN Nhân vật Hình ảnh Tang lễ Đức Đệ nhị Pháp chủ – Đại lão...

Hình ảnh Tang lễ Đức Đệ nhị Pháp chủ – Đại lão HT. Thích Tâm Tịch, phần ba

1159

Ban Kinh sư miền Bắc hiến cúng Giác linh

Ban Kinh sư miền Bắc

Ban Kinh sư miền Bắc dâng Lục cúng Phật

Ban kinh sư Huế cúng Ngọ, tiến Giác linh

Ban Kinh sư Huế chẩn tế

Ban Nghi lễ Tỉnh Khánh Hòa chẩn tế

HT. Thích Trí Tâm, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN niệm hương thỉnh Giác linh yết Phật triều tổ chùa Quán Sứ

Cung nghinh di ảnh Giác linh Hòa thượng lễ Phật triều tổ chùa Quán Sứ

Giác linh Hòa thượng Lễ Phật hoàn mãn

Đội Bát âm cung nghinh di ảnh Hòa thượng yết Phật triều Tổ, Tổ đình Cao Đà, Hà Nam

Lễ Truy niệm tại Tổ đình Cao Đà, Hà Nam

Tổ đình Vọng Cung, Nam Định

Cung nghinh di ảnh Hòa thượng yết Phật triều Tổ – Tổ đình Vọng Cung – Nam Định

Cung nghinh di ảnh Hòa thượng yết Phật triều Tổ – Tổ đình Hồng Phúc – Hòe Nhai, Hà Nội

Tăng Ni sơn môn Tổ đình Hồng Phúc – Hòe Nhai Hà Nội kính lễ Giác linh Hòa thượng

Cung nghinh di ảnh Hòa thượng yết Phật triều tổ – Tổ đình Linh Quang, Bà Đá – Hà Nội

Chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng quý vị quan khách dự lễ Truy niệm

Chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng quý vị quan khách dự lễ Truy niệm

Chư tôn giáo phẩm GHPGVN niệm hương trước giờ di quan

Ban Âm công khởi Lễ di quan

Cung thỉnh Giác linh Hòa thượng bái Phật nhập bảo tháp

Chư tôn Giáo phẩm ba miền cung kính tiễn đưa

Ban Kinh sư cung nghinh long vị Đức Pháp chủ

Ban kinh sư cung nghinh Long vị Giác linh Đức Pháp chủ

Đoàn xe cung nghinh kim quan: xe cảnh sát giao thông dẹp đường, xe dẫn đường, Xe Tiếp dẫn

Đoàn xe nối dài hơn 3 km

Hàng vạn Phật tử và Nhân dân tiễn đưa Giác linh Đức Pháp chủ đứng chật kín hai bên đường suốt từ chùa Quán Sứ về tới chùa Bồ Đề (5km)

Dòng người tiễn đưa Giác linh Đức Pháp Chủ. Long Xa tiễn đưa kim quan về tổ đình Bồ Đề (quận Long Biên)

Xe rước Long vị, xe rước Di ảnh đang từ từ qua cầu Chương Dương. Toàn bộ mặt cầu được dành cho Lễ tang.

Long xa đang từ từ qua cầu Chương Dương

Trên đường về tới Tổ đình Bồ Đề

Kim quan Hòa thượng tôn trí tại Tổ đường chùa Bồ Đề

Kim quan nhập Bảo tháp

Cao Phong Bảo tháp