Trang chủ PGVN Nhân vật HT.Thích Bảo Nghiêm: Nêu cao tinh thần yêu nước, tăng cường đoàn...

HT.Thích Bảo Nghiêm: Nêu cao tinh thần yêu nước, tăng cường đoàn kết các tôn giáo, đồng bào có đạo

270

Đó là một trong những nội dung của chương trình hành động mà Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ứng cử viên đơn vị bầu cử số 4 gồm quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm chia sẻ.


Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (thế danh: Đăng Minh Châu), sinh ngày: 27/12/1956, tốt nghiệp TS Triết học; Đại học Phật giáo, là Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV; Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương; Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội; Phó Chủ tịch (không chuyên trách) Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1.Tham gia đầy đủ các kỳ họp, các hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội. Tham gia đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau mỗi kỳ họp của Quốc hội; tiếp xúc cử tri chuyên đề, nơi công tác, nơi cư trú và tiếp xúc cử tri theo nhóm đại biểu.

2.Thực hiện tốt vai trò đại biểu Nhân dân, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mang tiếng nói của cử tri, đồng bào có đạo đến diễn đàn của Quốc hội. Đóng góp ý kiến trong xây dựng pháp luật, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập của đất nước; tham gia ý kiến vào Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo để phù hợp với thực tiễn.

3.Tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đóng góp ý kiến vào xây dựng các chủ trương lớn của Thành phố, góp phần tạo đồng thuận thúc đẩy kinh tế – xã hội Thủ đô phát triển.

4.Phối hợp với đại biểu HĐND các cấp thực hiện quyền giám sát chấp hành các nghị quyết của cơ quan dân cử; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đến đời sống văn hóa xã hội, đặc biệt là chăm lo đời sống tâm linh của Nhân dân.

5. Nêu cao tinh thần yêu nước; tăng cường đoàn kết các tôn giáo, đồng bào có đạo; thực hiện tốt các quy định pháp luật liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo; giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của các tôn giáo. Vận động các tăng ni, tín đồ Phật tử, đồng bào có đạo, Nhân dân quan tâm huy động mọi nguồn lực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện…


T.Hòa/ Kinh Tế Thủ Đô