Trang chủ Từ Thiện Xã Hội Ủng hộ xây chùa Hùn phước ủng hộ xây dựng Ngôi Tổ đường chùa Phúc Khánh

Hùn phước ủng hộ xây dựng Ngôi Tổ đường chùa Phúc Khánh

479TÂM THƯ

XÂY DỰNG NGÔI TỔ ĐƯỜNG CHÙA PHÚC KHÁNH

(Thôn 2 – Đạm Nội,  xã Tiền Châu, TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc )

**********

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni từ bi tiếp dẫn, tế độ cho hàng hậu học chúng con trên bước đường tu học giải thoát giác ngộ và Hoằng Pháp độ sinh, ngõ hầu báo ơn chư Phật, chư Tổ.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cấp chính quyền, địa phương thay mặt Đảng và Nhà Nước cùng tất cả bà con Phật tử thập phương xa gần.

Chùa Phúc Khánh – Thôn 2 Đạm Nội – Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc, đã có từ lâu đời, nhưng bị giặc Pháp phá. Năm 2013, nhân dân địa phương đã chung tay góp sức xây dựng  ngôi Tam Bảo hoàn thành năm 2014, nhưng chưa có nhà thờ Tổ, nhà Tăng cho nhân dân lễ bái.  

 

Đứng trước ngưỡng cửa Đất Nước đang trên đà phát triển và hội nhập, chùa Phúc Khánh không chỉ là nơi lễ Phật và tu học mà còn là một công trình văn hóa dân gian đóng góp phần tô điểm sắc màu Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Hòa trong không khí vui chung của cả nước đang xây dựng và tôn tạo nét đẹp văn hóa Phật giáo thì hình ảnh ngôi chùa còn là nơi tâm linh che chở cho mọi người dân Việt.

“Mái chùa che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của tổ tông”

Toàn thể nhân dân Thôn 2 Đạm Nội cùng Sư thầy trụ trì : Thích Nữ Thanh Tâm, mong muốn xây dựng ngôi Tổ Đường làm nơi tu học cho nhân dân Phật tử xa gần. Với tổng diện tích khoảng 350m/2.

Mọi sự phát tâm công đức xây dựng Tổ Đường của quý vị đều được nhà chùa lưu danh trong sổ vàng công đức và công khai trước Phật tử và nhân dân giúp mọi người có duyên lành học theo gương hạnh ngài Cấp Cô Độc hay còn gọi là (Đức Chúa Ông) khi xưa đã khuyến phát Bồ Đề tâm trải vàng mua (Tịnh xá Kỳ Viên) cúng Đức Phật.

“Xưa Trưởng giả bỏ vàng mua đất,

Vì Tăng Ni xây cất Đạo Tràng

Kỳ Viên tịnh xá, mở mang,

Đạo vàng đem đến người người yên vui”

Với tinh thần “ Hoằng Dương Phật Pháp” xin thay mặt cho toàn thể nhân dân địa phương thành tâm phát nguyện: “Nguyện cho ngôi Tổ đường sớm được thành tựu để phục vụ Đạo Pháp và Dân tộc khiến cho chúng sinh được nương nhờ hồng ân Tam Bảo mà phát tâm tu tỉnh giác lìa chỗ tối tăm khởi niệm từ bi mà thấm nhuần Chính pháp”. Thiết nghĩ, việc xây dựng ngôi Tổ Đường là điều cần thiết và cấp bách. Ngưỡng nguyện trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ pháp Thiện thần, Thập bát Long Thần, Già lam Chân tể từ bi gia hộ độ trì cho công cuộc xây dựng được thành tựu viên mãn. Đúng như câu:

“Tông phong vĩnh trấn. Tổ ấn trùng quang”.

Cuối cùng con xin kính chúc trên chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là cây đại thọ cho hàng hậu học chúng con nương theo đó mà tu học cho đến ngày giác ngộ và giải thoát.

“Cửa Phật đón người trong bốn biển

Nhà Tăng chờ khách chín phương trời” 


Chúng tôi xin gửi lời kính chúc đến các đồng chí thay mặt Đảng và Nhà nước lãnh đạo chính quyền các cấp đã giúp cho chúng tôi hoàn thành tâm nguyện này. Chúc quý Phật tử, nhân dân thập phương thân tâm thường an lạc, tinh tiến trên con đường tu học giác ngộ và giải thoát cho đến ngày được viên mãn. 

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

Mọi sự phát tâm xin gửi về Sư Trụ Trì: Thích Nữ Thanh Tâm – Chùa Phúc Khánh- Thôn 2 – Đạm Nội – Xã Tiền Châu – Thị Xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc – Số điện thoại:  0982056697 – 0962602085. – Số Tài Khoản: 2890205092473 ( Nguyễn Thị Huê)  Ngân Hàng Agribank, chi nhánh Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc.