Trang chủ PGVN Nhân vật Kính lễ bậc Thầy tài đức khiêm nhu

Kính lễ bậc Thầy tài đức khiêm nhu

519
Hình ảnh trì bình khất thực dung dị của ngài Tịnh Giác

PTVN – Đức Trưởng lão Hoà thượng Tịnh Giác – Visuddhasāramahāthero là bậc tôn túc Trưởng lão Phật giáo Nam tông Kinh, Viện chủ Tổ đình Giác Quang (Q.8), là một bậc thầy mô phạm sống đời giản dị khiêm ưu đã dành trọn cuộc đời học pháp, hành pháp và truyền pháp.

Ngài đã viên tịch vào lúc 6 giờ 25 ngày 08 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 22 tháng 08 năm Canh Tý, Phật lịch 2564), trụ thế 80 năm, 59 hạ lạp tại Tổ đình Giác Quang.

Nhiều sự kính tiếc về Ngài đã được tứ chúng bày tỏ, PTVN xin giới thiệu bài Điếu văn tưởng niệm Ngài Trưởng lão Hoà thượng Tịnh Giác từ sư Từ Minh – Mettāgū.


 

Khấp bái

Con viễn xứ hay ai tin: Ngài mất!

Thế là,

Tim lụn, dầu cạn, đèn tắt

Nghiệp tàn, duyên lặng, Tây quy

Bến Bình Đông thuyền xe còn tấp nập

Cội Tổ Đình trượng thất bỗng lặng im

Hướng cao điện: đèn lưu ly chợt tắt, sao rụng, trăng mờ

Vọng trượng phòng: trang Phạn ngữ vừa hết, sách xếp, màn buông

Nhớ giác linh xưa:

Đất Gia Định hồng trần thác chất

Dòng họ Ngô luân kiếp thọ sanh

Bất hạnh lắm, thiếu thời chia xa cha mẹ, Cô nuôi, Dì dưỡng

Hữu hạnh thay, đại duyên năng đến Già-lam văn Kinh, thính Pháp

Mười lăm tuổi lìa gia đình, bỏ tóc xanh, tập sự xuất gia, hầu thầy, sớm tối công phu

Sáu tháng tròn thọ sa-di, mặc y vàng, nhập dòng tăng chúng, tiến tu, ngày đêm học đạo

Rồi thì,

Phật học viện Pháp Quang trau dồi Kinh Luật Luận

Chùa hoàng tộc Wat Samphraya dùi mài Thánh điển Pāḷi

Dù cho: “Giông bão hung hăng, thiết thạch chẳng sờn

Mưa gió phủ phàng, Tăng bào chẳng động.”

Hai mươi mốt tuổi thọ đại giới, từ đây dự vào hàng sứ giả Như Lai

Chín lớp Pāḷi hoàn thành xuất sắc, từ đó làm rạng danh giống nòi

Đến khi, “Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất. Mai hoa hương tự khổ hàn lai.”

Đại giảng đường, vang lời giảng, giám khảo nghiêm minh, giáo huấn tăng tài qua thế hệ

Đăng pháp toà, tác sư tử hống, mẫu mực sư phạm, chuyển hoá đại chúng trải tháng năm

Rồi: “Diệp lạc quy căn – lá rụng về cội”

Biệt Phật quốc, rời tịnh am, xa đệ huynh bao năm gắn bó

Hồi cố hương, về tổ đình, lại chùa cũ bao năm cách xa

Trang Phạn bối văn ngữ thâm ưu, đêm thâu đối đèn soi chữ

Phẩm dịch thuật câu sáng nghĩa sâu, sáng tỏ tâm người tầm học

Những tưởng,

Tông môn Phật Giáo đồ Nguyên Thuỷ nhờ Ngài chèo chống lướt phong ba

Cội tổ đình Tăng-Ni hệ phái nương Ngài tu học vượt chốn trầm luân

Nào ngờ,

Năm Canh Tý ngày 22 tháng 8 giây phút cận tử giữa tiếng kinh cầu của chư tôn đức

Ngày 8 tháng 10 nơi trượng thất tâm tử hồi quang xả báo thân thêm một kiếp trầm luân

Thế là từ nay,

Phật Giáo Nguyên Thuỷ mất đi một vị trưởng lão tôn sư khả kính

Tông môn pháp quyến mất đi một vị ân sư tài đức khiêm nhu

Con bình sinh duyên nghịch lại không gần học đạo

Ngài qua đời cảnh nghịch cũng chẳng thể tiễn đưa

Nơi xa xứ dâng lời khấp bái

Nguyện giác linh Ngài:

Pháp Ba-la-mật chóng viên thành

Vòng trầm luân mau đoạn diệt

Cảnh Níp-bàn sớm tựu thành

 


Vùng đồi núi Sagaing, Miến Điện

09.10.2020

Mettāgū – Từ Minh