Trang chủ PGVN Nhân vật Lời ai điếu Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ

Lời ai điếu Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ

1070

Than ôi!
Vô thường là lẽ thường, Đức Thế Tôn tịch diệt Song Lâm
Tịch diệt nào có diệt, Ngài Đạt Ma còn quảy gót về Tây.

Biển tử sinh sóng nước vẫn vơi đầy;
Miền Tịnh Độ, tháng ngày hằng giải thoát.

Cuối thu se lạnh xuyến xao;
Đầu đông lòng buồn dào dạt.

Đức Pháp Chủ tạm lánh hồng trần;
Các Giới Tử lệ sa nhòa nhạt.

Nhớ giác linh xưa.
Vóc hạc xương mai;
Mẫn tuệ tuyệt trác.

Ninh Bình thác tích, thuở đồng niên, xả tục xuất gia
Phúc Long quy đầu, vừa năm tuổi, quy y thế phát.
Đống Cao thập giới chu viên;
Quang Lãng Tỷ khiêu mô phạm.
Chùa Quán Sứ, giữ chức Duy Na.
Đất Hải Phòng, từng lưu y bát.
Nặng lòng thầy tổ, chùa Viên Minh kế vãng khai lai.
Nhẹ chuyện hồng trần, cảnh Quang Lãng liên đăng tục phát.

Hàng ngày vườn ruộng canh nông;
Tháng năm nghiên tầm Phật pháp.
Chẳng quản chiến tranh Pháp Mỹ, lòng sáng như gương.
Nào nề phong kiến thực dân, Bồ Đề vững chắc.

Hoa Nghiêm, Bát Nhã diệu lý thuộc lòng;
Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, huyền cơ rõ biết.

Coi danh lợi như phù hoa;
Rõ tử sinh là chẳng thật.
Hữu xạ tự nhiên hương.
Vô tâm nơi được mất.
Gương sáng treo cao;
Gió từ quạt khắp.

Văn Quán, Vũ Lăng, Giang Xá, Lại Yên… hạ chủ Hà Tây;
Hà Nam, Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên… giới sư Miền Bắc.
Hội đồng trị sự từng kinh qua: Phó chủ tịch, Kiểm soát, Ban tăng sự trung ương,
Nghiên cứu, giáo dục đã đảm trách: Ban giáo dục, Hiệu trưởng, Tạp chí tổng biên tập.

Trí sáng lãnh tụ Thiền Gia;
Đức lớn ngôi cao Đệ Nhất.

Kinh sách Phật học còn lưu: Từ điển, Bách Dụ, Di Đà, Bát Nhã, Pháp Hoa.
Đức hạnh tu hành tỏ rạng: Cần kiệm, Mộc mạc, Gần gũi, Trí tuệ, Uyên bác.

Vậy mà!

Sóng Sông Hồng con nước vẫn đầy vơi;
Chùa Viên Minh ngọn minh đăng vụt tắt.

Hàng giới tử, học đồ chúng con!
Nghẹn ngào trong cảnh biệt ly;
Thổn thức tưởng người đã khuất.
Giới châu tuệ mệnh lúc sơ cơ;
Sữa pháp cơm thiền khi non nớt.
Thân thừa tổ đức, sáng chiều cùng cuốc đất trồng rau.
Phụng sự thầy tài, khuya sớm hầu đọc kinh học luật.
Nơi tổ đường xưa cũ, ngọn nến mờ soi rõ chữ li ti.
Chốn đại điện uy nghi, hồi chuông ngân xua tan bao tất bật.
Rau muống, dưa cà, ngày tháng tiêu dao
Măng tre, tương chao, vun bồi khí chất.

Ngoảnh đi đã hai mươi năm;
Ngẫm lại bao nhiêu được mất.
Theo hầu Đức Tổ: dự trai đàn, thụ giới, quy y.
Tùy tòng Trưởng Ban: tới Mặt trận, bình văn, duyệt sách.
Chưa tròn đức lớn: Đền ơn Ngài pháp tự truyền ban.
Lỗi hẹn nguyện xưa: Đáp nghĩa tổ học xong quay lại!

Âm thanh, tiếng pháp không quên;
Vóc dáng, hình hài, nhớ mãi;

Hôm nay!

Trước linh sàng trầm bay hương tỏa
Nhìn dung nghi thông thái, tiêu dao
Lòng con thổn thức nghẹn ngào
Nhớ ơn Thầy Tổ, lệ trào khóe mi.

Dẫu rằng biết sinh ly tử biệt
Định luật kia khắc nghiệt lắm thay

Thành tâm đối trước Đức Thầy.
Nguyện đem Phật pháp tháng ngày truyền trao.
Đèn Trí Tuệ, nêu cao không tắt
Kế nguyện Ngài, dìu dắt hậu lai
Thỉnh Tổ an tọa liên đài
Sa Bà tái hiện, cuộc đời nhờ ơn.

Nam mô Việt Nam Phật Giáo Giáo Hội, Hội đồng chứng minh ban, Đệ tam Pháp Chủ; Lâm Tế tông, Viên Minh tháp, Ma ha sa môn, Pháp húy thượng Phổ hạ Tuệ, hiệu Phổ Thông Hòa thượng Giác linh, thùy từ chứng giám.

Giới tử Thích Di Sơn – pháp tự Đức Hải bái khấp