Trang chủ Tuổi trẻ Gia đình Phật tử PG Tây Ninh xét cấp cho GĐPT tỉnh

PG Tây Ninh xét cấp cho GĐPT tỉnh

73
0

Quang lâm chứng minh: Thượng tọa Thích Diệu Khánh – Trưởng BKS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại Đức Thích Nguyên Tấn – Phó Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại Đức Thích Nghiêm Đạo – Trưởng Ban HDNNPT GHPGVN tỉnh Tây Ninh; cùng sự tham dự của các Huynh trưởng GĐPT tỉnh Tây Ninh.

Mở Đầu Lễ Xét Xếp cấp, Chư Tôn Đức và Phật tử niệm Phật cầu gia bị. Đại đức Thích Nguyên Tấn thừa ủy nhiệm của BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh đọc quyết định Xét Xếp Cấp . Thượng tọa Thích Diệu Khánh trao quyết định. Đại Đức Thích Nghiêm Đạo thay lời cho các huynh trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Buổi lễ thành công viên mãn trong sự hoan hỷ của Đại chúng.

Một số hình ảnh:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here