Trang chủ Từ Thiện Xã Hội Ủng hộ xây chùa Phát tâm ủng hộ xây chùa Phổ Nguyện (Đồng Tháp)

Phát tâm ủng hộ xây chùa Phổ Nguyện (Đồng Tháp)

308

THƯ NGỎ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni

Kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử các nhà hảo tâm xa gần thân mến .

Ngôi chùa là nơi truyền bá chánh pháp, là chỗ dựa tinh thần cho tín đồ Phật tử gần xa quy tựu về nghe pháp tu tập.

Kính thưa liệt quý vị.

Tổ đức có dạy:

Phật pháp xương minh do tăng già hoằng hoá.
Thiền môn hưng thịnh bởi đàn việt phát tâm.
Chùa Phổ Nguyện tạo dựng  mấy mươi năm.
Nay đến lúc trùng tu kiến tạo
Ơn người trước đã hình thành ngôi tam bảo.
Nghĩ người sau phải phụng đạo giúp đời
Trên quyết lòng phụng phật báo thâm ân.
Dưới dìu dắt chúng sanh vào pháp hội

Ngôi chùa Phổ Nguyện do Hoà Thượng Thích Huệ Thông xây dựng bán kiên cố từ năm 1964 đến nay trên dưới đã 50 năm nay đã xuống cấp trầm trọng cần phải xây dựng lại.

Vừa qua nhân ngày lễ tưởng niệm ngày viên tịch cố Hoà Thượng Thích Huệ Thông, chúng tôi đã làm lễ đặt viên đá xây đựng lại chánh điện nhưng đến nay vẫn chưa khởi công được vì chưa có kinh phí.


Chúng con thành tâm  kính đến chư tôn  thiền đức tăng ni cùng chư thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đóng góp vài viên gạch ít hạt cát gọi là góp phần công đức vào ngôi nhà phật pháp để công trình xây dựng sớm được thành tựu viên mãn.

Chúng con  kính nguyện tam bảo gia hộ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng chư thiện nam tín nữ gần xa, dồi dào sức khoẻ, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật..

Trụ trì Chùa Phổ Nguyện

Thượng Toạ Thích Thiện Sang

Tài chánh ủng hộ xin gởi về:

Thích Thiện Sang (Nguyễn phước Hoà ) số 518 /32/2 khóm 5
Phường 1 thị xã sa đéc tỉnh Đồng Tháp
ĐT . 0673865425 . DD 01246809683