Trang chủ Thư viện Sách Sổ tay Đại Giới đàn Huệ Hưng

Sổ tay Đại Giới đàn Huệ Hưng

649

Sổ tay Đại Giới đàn Huệ Quang gồm hơn 50 trang, khổ 19×10 cm, gồm nhiều nội dung thông tin về Tiểu sử tôn hiệu Đức Trưởng lảo Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, Chương trình Đại Giới đàn Huệ Hưng, Thanh quy, Danh sách Ban tổ chứng minh, Ban tổ chức, Thập sư truyền giới Tỳ Kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa-di-ni … được thực hiện và in ấn theo dạng giấy và file PDF.

 

Chư tôn đức, Quý giới tử có thể thuận tiện theo dõi lịch trình diễn ra Đại Giới đàn Huệ Hưng mọi lúc mọi nơi.

Tải file PDF “SỔ TAY ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ HƯNG”


theo VP.BTS GHPGVN TPHCM