Trang chủ Từ Thiện Xã Hội Ủng hộ xây chùa Thông bạch kêu gọi ủng hộ trùng tu Pháp viện Minh Đăng...

Thông bạch kêu gọi ủng hộ trùng tu Pháp viện Minh Đăng Quang

171

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý nam nữ Phật tử,

Ngày xưa đức Phật thị hiện vào đời, xuất gia giải thoát, chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, hoằng pháp độ sinh, thị nhập Niết bàn, tịnh xá Kỳ Viên, tịnh xá Trúc Lâm…là những đạo tràng Tam bảo lưu lại dấu ấn muôn thuở trong đời. Sau đó, 33 vị Tổ sư Thiền tông Ấn-Hoa nối tiếp dòng thiền Chánh pháp, chu du hoằng hóa làm cho Ánh Đạo Vàng của chư Phật lan tỏa khắp quốc độ mười phương.

Trên dưới 2.000 năm qua, vùng đất tổ tiên thiêng liêng Việt Nam đã thọ hưởng ân đức của chư Phật. Giáo pháp chẳng những được truyền bá, mà ngày thêm tươi sáng. Các dòng thiền: Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường v.v…rồi dòng thiền “Trúc Lâm Yên Tử” hợp nhất tính nhất quán của đạo Phật Việt làm cho Phật pháp quang huy, hưng thịnh, Tổ ấn trùng quang, tùng địa dũng xuất; hàng ngàn hàng vạn ngôi chùa Việt lần lượt nổi lên, hương thơm đạo đức bát ngát bầu trời thân yêu quê mẹ.

Đến thập niên 20 (1923), Tổ sư Minh Đăng Quang sinh trưởng vào đời. Năm 1944, hiện tướng đạo sư. Mười năm sau, hơn 20 ngôi tịnh xá, đạo tràng, hàng trăm Tăng Ni xuất gia tu học và hàng chục vạn tín đồ quy ngưỡng tín tâm.

Đầu năm Giáp Ngọ (1954), mùng 1 tháng 2,…Tổ sư hội nhập, đi vào cõi tịnh ẩn mặc thiên thu,…đến nay (2009) tròn 55 năm. Hàng trưởng tử Tăng Ni, nối chí Tổ sư vân du hóa đạo, lập các giáo đoàn Tăng Ni làm cho tươi mát dòng thiền Chánh pháp:

Một cành mà nở trăm hoa

Bóng y bát đẹp quê ta tự rày

Chơn truyền Khất sĩ là đây

Bóng xưa với lại hình này dặm không.

Đến hậu bán thập niên sáu mươi (1968), HT.Pháp sư Giác Nhiên, một trong Thập đại đệ tử của Tổ sư, Tổng trị sự trưởng GHTGKSVN và chư Tăng Ni Giáo đoàn 4 (nay là Hệ phái Khất sĩ) đã phát Đại bồ đề tâm tạo dựng ngôi “Pháp viện Minh Đăng Quang” tọa lạc tại số 505, Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, TP.HCM để làm trung tâm hoằng pháp của đạo Phật Khất sĩ VN thời hiện đại.

Nhân mùa Đại lễ Phật đản PL.2550 (2006), nhân duyên Phật pháp hội tụ, được sự đồng thuận cho phép của GHPGVN, Ban Trị sự Thành hội PG và UBND TP.HCM, lễ đặt đá Đại trùng tu được tổ chức trang nghiêm trọng thể với sự quang lâm chứng minh và tham dự của hàng ngàn vị tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội, giáo phẩm hệ phái, đại chúng Tăng Ni và nam nữ Phật tử gần xa.

Một lần nữa pháp duyên tươi nụ, sau ngày tưởng niệm 55 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (30 tháng giêng, mùng 1 tháng 2 ÂL, Kỷ Sửu); ngày mùng 4 tháng 2 ÂL năm 2009, lễ khởi công xây dựng Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang được mười phương chư Phật, chư vị lịch đại tổ sư tiền hiền quang giáng chứng minh; chư Thiên long thần hộ pháp hộ trì…thông qua Giấy phép xây dựng số 239/GPXD ngáy 22 tháng 12 năm 2008 do Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Mô hình tổng thể

Mô hình chính điện

Nay Ban Tổ Chức Đại trùng tu có thông bạch này xin thông báo đến toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, đại chúng Tăng Ni và Phật tử gần xa…liễu tri, tùy hỷ công đức hộ trì để phật sự đại trùng tu được sớm hoàng thành, đền ơn chư Phật, phụng thờ Tam bảo.

Pháp viện Minh Đăng Quang, Truyền Chơn lý Tổ sư, hóa đạo Từ Bi Hỷ xả

Tổ Đình Tông Khất sĩ, Thọ tín ân Tam bảo, lập duyên Vô thượng Bồ Đề”.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT – TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

TM. BAN XÂY DỰNG ĐẠI TRÙNG TU

HT. Thích Giác Toàn – Phó ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng ban Vận động Tài chính