Trang chủ Từ Thiện Xã Hội Ủng hộ xây chùa Thư kêu gọi công đức sách, tài liệu giáo trình phục vụ...

Thư kêu gọi công đức sách, tài liệu giáo trình phục vụ cho Thư viện Phật học – Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

204

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, toạ lạc tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Là một trong bốn Học viện đào tạo Tăng Ni ở bậc đại học và sau đại học, được Nhà nước cho phép thành lập từ năm 1981. Trải qua hơn 25 năm thành lập, Học viện đã đào tạo gần 600 cử nhân Phật học là Tăng Ni thuộc các Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong cả nước. Hiện tại đang đào tạo năm thứ nhất khoá V cho trên 300 Tăng Ni sinh.


Từ năm 1981 đến tháng 8 năm 2006, Học viện toạ lạc tại chùa Quán Sứ – Hà Nội (Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam). Từ tháng 9 năm 2006 đến nay Học viện chính thức di chuyển về xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Học viện có 05 khoa đào tạ: Khoa Kinh tạng, Khoa Luật tạng, Khoa Luận tạng, Khoa Phật giáo sử, Khoa Quản trị cơ sở tự viện và Bộ môn thế học, Trung tâm nghiên cứu.


Do điều kiện trước đây, Học viện sử dụng chung địa điểm của Trụ sở Trung ương Giáo hội, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nên chưa xây dựng được thư viện Phật học riêng, phục vụ cho nghiên cứu giảng dạy của giảng sư và tu học của Tăng Ni sinh viên.


Được sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước, sự phát tâm công đức xây dựng của Tăng Ni Phật tử và các doanh nhân, nay Học viện chính thức có một cơ sở riêng, với diện tích trên 11ha, nằm giữa rừng thông đặc dụng Quốc gia, một cảnh quan đẹp, đáp ứng yêu cầu về môi trường giáo dục, đặc biệt là giáo dục Phật giáo.


Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất của Học viện, phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học; Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, kêu gọi Chư tôn đức Giáo phẩm, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử, Quý cơ quan xuất bản, nhà in, thư viện hưởng ứng phát tâm công đức các loại giáo trình, tài liệu, sách nghiên cứu khoa học tự nhiên, xã hội, Phật học, tôn giáo học, để làm tư liệu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và tu học cho Tăng ni, cư sĩ, Phật tử.


Mọi sự công đức trên sẽ được Học viện quản lý, sử dụng đúng mục đích và ghi nhận tại sổ vàng của Học viện.


Vì sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng Ni, nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng Tăng tài, phục sự đạo pháp và dân tộc, Học viện rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ và hợp tác có hiệu quả của quý cơ quan, tổ chức và các cá nhân.


Giáo trình, sách, tài liệu xin gửi về: Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội, Việt Nam.


Điện thoại liên hệ: 04.5953591 (Văn phòng Học viện); 04.9420128; 04.9422427 (Đại đức Thích Minh Tiến thư ký Hội đồng điều hành Học viện).


Nam mô Công đức lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh


Hoà thượng Thích Thanh Tứ


– Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội