Trang chủ Từ Thiện Xã Hội Ủng hộ xây chùa Thư mời:Dự lễ Đặt đá trùng tu chùa Hoa Quang (Đ.Nông)

Thư mời:Dự lễ Đặt đá trùng tu chùa Hoa Quang (Đ.Nông)

541

Được sự chấp thuận của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương, ngày động thổ khởi công trùng tu, nâng cấp Vào ngày 11 /04 /2012 (Nhằm  21 /03 / AL)  ĐĐ. Thích Quảng Định – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đak Nông sẽ cử hành lễ Đặt đá trung tu chùa Hoa Quang. Vì ngại vô thường tấn tốc, vì phước mỏng nghiệp dày, lực bất tòng tâm và do phúc duyên, tịnh tài thiếu kém, thầy mong mỏi các vị hảo tâm hùn phước, cùng về góp phần chung tay dựng xây ngôi Tam bảo.

Công tác Đại trùng tu toàn bộ ngôi Phạm Vũ, từ các điện thờ, khu lưu trú khách Tăng, nơi ăn ở sinh hoạt của Tăng chúng và thiện tín thập phương… cho nên kinh phí đòi hỏi rất lớn và thời gian hoàn thành từ 5 đến 7 năm. Tất cả đó, tùy vào Phật lực gia hộ, sự quan tâm của Chư Tôn Đức và sự phát tâm của toàn thể thiện tín xa, gần.
 
Vì vậy, thay mặt Ban tái thiết, chúng con kính gởi đến Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, chư Phật tử đạo tâm, Quý tổ chức kinh tế, các nhà doanh nghiệp, các Ban Đại Diện Huyện Hội, Cơ sở cùng thiện tín thập phương xa, gần bức tâm thư nầy mong được sự gia trì nguyện lực của Chư tôn đức, sự chung sức chung lòng của toàn thể thiện tín trước Phật sự trọng đại nầy, để sớm được hoàn thành như sở nguyện.
 
Mọi sự liên hệ trợ duyên, xin quí vị hoan hỷ liên hệ  ĐĐ. Thích Quảng Định – Trụ trì chùa Hoa Quang; ĐT : 0935.093.619 – Số Tài Khoản Dương Vĩnh Hiệp  5300205003063 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tỉnh Đak Nông;