Trang chủ Tin tức Thông báo TP.HCM: Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563

TP.HCM: Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563

215
0

Ban trị sự GHPGVN TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563 – DL.2020, số 097/KH-BTS ra ngày 17/4/2020 gửi đến chư tôn đức Tăng ni BTS 24 quận/huyện, các tự viện trên toàn TP.


Nôi dung kế hoach nêu rõ, căn cứ mục tiêu và chương trình hoạt động Phật sự năm 2020 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh; – Căn cứ Thông tư số 076/TT-HĐTS, ngày16/4/2020, của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020; Nay, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020 tại Tp. Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1/ MỤC ĐÍCH:

Đại lễ Phật đản là lễ hội văn hóa, tôn giáo thế giới; một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt đối với Tăng Ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo trong và ngoài nước. Mùa Phật đản PL.2564 năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam và nhiều quốc gia, lãnh thổ trên thế giới. Để công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2564 tại Tp. Hồ Chí Minh được thành công tốt đẹp, chúng ta cần linh hoạt phương thức tổ chức sao cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế nhằm thể hiện lòng tôn kính Đức Phật, đáp ứng nghi lễ tâm linh, chuyển tải Thông điệp “Từ bi-Trí tuệ” của Đức Phật đến mọi người, lan tỏa hiệu ứng an lạc trong cộng đồng; thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ, quy định của Bộ Y tế và chủ trương của Lãnh đạo Thành phố trong công tác phòng, chống bệnh Covid-19; bảo vệ sức khỏe cá nhân, làm lợi lạc cộng đồng.

2/ YÊU CẦU:

– Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Đản sanh của Đức Phật trong khung cảnh trang nghiêm, tâm niệm thanh tịnh theo nghi thức Tắm Phật truyền thống tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố, 24 quận/huyện; các cơ sở Tự viện Giáo hội, tư gia Phật tử và tín đồ Phật giáo trên địa bàn Thành phố.

– Không tổ chức lễ đài tập trung đông người, xe hoa, kiệu hoa, các chương trình nghệ thuật chào mừng và mọi hình thức khác nhằm tập trung đông người.

– Số lượng: Không quá 20 vị, quý đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản tại các cấp Giáo hội và các cơ sở Tự viện phải tự theo dõi y tế, thân nhiệt, sức khỏe trước ngày diễn ra Đại lễ ít nhất là 02 tuần; phối hợp với cán bộ y tế địa phương tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra y tế, rữa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng quy định trước khi vào địa điểm tham dự Đại lễ; giữ khoảng cách 2m trong suốt thời gian tham dự Đại lễ nhằm bảo vệ sức khỏe cá nhân, tránh lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

– Thời gian:

• Tuần lễ Phật đản: Từ mùng 08 đến ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý (ngày 30/4 – 07/5/2020)

• Lễ chính thức: Ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý (ngày 07/5/2020)

–  Suốt thời gian cử hành Đại lễ, chư Tôn đức Tăng Ni đắp Y hậu, quý Phật tử, tín đồ Phật giáo mặc áo tràng để tạo sự trang nghiêm và đồng bộ.

– Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 24 quận/huyện phải có văn bản báo trình về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 tại địa phương với Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp quận/huyện để tri tường và quan tâm hỗ trợ.

II/ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC:

1/ HÌNH THỨC:

– Trang trí tôn nghiêm, treo cờ (Quốc kỳ, Đạo kỳ), phan, phướng, lồng đèn, thiết lập bồn Tắm Phật đản sanh (hoặc vườn Lâm Tỳ Ni), biểu ngữ “Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020”, v.v… tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố, 24 quận/huyện, các cơ sở Tự viện Giáo hội trên địa bàn Thành phố.

– Vận dụng các phương tiện công nghệ để truyền thông trực tuyến hoặc phát lại (nội dung Phật đản PL.2564) trên các tiện ích của công nghệ để phục vụ Phật tử, tín đồ và cộng đồng.

2/ NỘI DUNG:

– Thông điệp Phật đản PL.2564 của Đức Pháp chủ GHPGVN;
– Diễn văn Phật đản PL.2564 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN;
– Ý nghĩa Phật đản PL.2564 của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN;
– Các biểu ngữ, băng rôn được treo trong Tuần lễ Phật đản PL.2564:

• Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020.
• Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.
• Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật.

3/ CHƯƠNG TRÌNH:

– Trang nghiêm đạo tràng;
– Cử 03 hồi chuông trống bát nhã;
– Niệm hương;
– Nhập Từ bi quán;
– Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2564 của Đức Pháp chủ GHPGVN;
– Diễn văn Phật đản PL.2564 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN;
– Ý nghĩa Phật đản PL.2564 của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN;
– Thư chúc mừng Phật đản của Chính quyền các cấp (nếu có);
– Tụng nghi thức Khánh đản và kinh Chuyển Pháp Luân;
– Hồi hướng.
4/ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÀNH PHỐ:
a) Địa điểm: VIỆT NAM QUỐC TỰ (số 242-244, đường 3/2, P.12, Quận 10)
b) Thời gian:
• Đúng 06 giờ 00 – mùng 08/4/Canh Tý (thứ Năm – ngày 30/4/2020):    Lễ Tắm Phật truyền thống.
• Đúng 06 giờ 00 – ngày 15/4/Canh Tý (thứ Năm – ngày 07/5/2020): Chính thức cử hành Đại lễ Phật đản PL.2564.

c) Thành phần tham dự: Quý Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh (không quá 20 vị).

  • Đúng 06 giờ 00 – mùng 08/4/Canh Tý: Tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố và 24 quận/huyện Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện, các cơ sở Tự viện Giáo hội trên địa bàn Thành phố đồng loạt trang nghiêm cử 03 hồi chuông trống bát nhã, thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống, tụng nghi thức Khánh đản và kinh Chuyển Pháp luân để kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2564, góp phần cầu nguyện nạn dịch Covid-19 được tiêu trừ, Đạo pháp xương minh, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.
  • Từ 08 giờ 00 – 09 giờ 00 của Tuần lễ Phật đản: Tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố phân công, phân nhiệm quý Tôn đức Ban Thường trực thực hiện khóa lễ “Cầu quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận”, nạn dịch Covid-19 sớm kết thúc. Tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện cũng có thời khóa cầu nguyện tương tự.
  • Đúng 06 giờ 00 – ngày 15/4/Canh Tý: Tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố và 24 quận/huyện, các cơ sở Tự viện Giáo hội trên địa bàn Thành phố đồng loạt trang nghiêm cử 03 hồi chuông trống bát nhã rước lễ Đản sanh, chính thức cử hành Đại lễ Phật đản PL.2564.
  • Đặc biệt, có truyền thông trực tuyến nội dung Lễ Phật đản PL. 2564 của Phật giáo Thành phố trên các trang: pgtphcm.vn, Giác Ngộ online (giacngo.vn), Youtube Giác Ngộ TV và Fanpage Báo Giác Ngộ (giacngo.vn).

5/ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 24 QUẬN/HUYỆN:

a) Địa điểm: Tại trụ sở quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện, có thể linh hoạt chọn cơ sở Tự viện khác tại địa phương nhằm hội đủ không gian; đáp ứng được quy chuẩn phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Chính phủ, Bộ Y tế và Chính quyền địa phương; nhưng phải thể hiện tính đoàn kết, phù hợp tinh thần Đạo pháp – Dân tộc.

b) Thời gian: Tương tự như Ban Trị sự Phật giáo Thành phố triển khai, thực hiện.

c) Thành phần tham dự: Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 24 quận/huyện (không quá 20 vị).

d) Nội dung, chương trình: Như đã nêu trên, quý Ban có thể linh hoạt chương trình sao cho phù hợp với điều kiện, tình hình và nhu cầu thực tế tại địa phương.

6/ CƠ SỞ TỰ VIỆN GIÁO HỘI THÀNH PHỐ:

b) Thời gian: Tương tự như Ban Trị sự Phật giáo Thành phố triển khai, thực hiện; có thể vận dụng thời gian sao cho phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế từng cơ sở.

c) Thành phần tham dự: Chư Tôn đức Tăng, Ni tại trú xứ (không quá 20 vị), chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Chính phủ, thực hiện các quy định của Bộ Y tế và Chính quyền địa phương, không tập trung Phật tử.

d) Nội dung, chương trình: Thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống, tụng nghi thức Khánh đản và kinh Chuyển Pháp luân để kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2564, góp phần cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm chấm dứt, quốc tộc thái bình, chúng sanh  an lạc.

7/ TƯ GIA PHẬT TỬ, TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ:

– Tôn trí khung cảnh trang nghiêm với tâm niệm thanh tịnh, thành kính hướng về ngày Đản sanh của Đức Phật .

– Mỗi cá nhân, gia đình cử hành Đại lễ Phật đản (theo nghi thức do Ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố phát hành trên pgtphcm.vn hoặc giacngo.vn) thật trang nghiêm với lòng tôn kính Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Vận dụng các tiện ích trên các phương tiện công nghệ kết nối online với các cơ sở Tự viện, Giáo hội cấp quận/huyện và Thành phố về nội dung Phật đản để thể hiện lòng tôn kính Đức Phật và cầu nguyện “Quốc thới dân an”.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đề nghị chư Tôn đức Giáo phẩm, Tăng Ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo 24 quận/huyện đồng phát tâm cúng dường công đức, trí tuệ vào công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020 tại Tp. Hồ Chí Minh được thành công tốt đẹp theo tinh thần Giáo luật, Pháp luật được quy định trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 hiện nay.

Kế hoạch do HT.Thích Trí Quảng – Phó pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký.


T.H

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here