Trang chủ Thư viện TP.HCM: Một số hình ảnh hoạt động Phật sự năm 2019

TP.HCM: Một số hình ảnh hoạt động Phật sự năm 2019

320

Sáng nay 08/01/2020 tại Việt Nam Quốc Tự sẽ diễn ra lễ Tổng kết Phật sự 2019 của BTS GHPGVN TP.HCM, PTVN xin giới thiệu một số hình ảnh Phật sự tiêu biểu của PG TP.HCM do Ban TT-TT PG TP.HCM tổng hợp, chọn lọc và thực hiện trên ấn phẩm lịch bàn năm 2020.

Hình ảnh: Chí Giác Thông, Anh Quốc, Quảng Hậu, Đăng Huy, Hạnh Ý, Huy Thông thực hiện

Nguồn : Ban TT-TT PG TPHCM