Trang chủ Tin tức Thông báo Trà Vinh: Tạm ngưng các nghi lễ tôn giáo để phòng, chống...

Trà Vinh: Tạm ngưng các nghi lễ tôn giáo để phòng, chống dịch Covid -19.

65
0

Theo đó công Văn số 05/TB-HĐKSSYN của Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Trà Vinh, ra ngày 18/7/2021 về việc tuyên truyền, vận động Sư sãi, đồng bào Khmer tham gia phòng, chống dịch Covid -19.

Căn cứ Văn bản số 969/TTg- KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng chính phủ. Căn cứ Thông báo số 04 của Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Trà Vinh ngày 1/6/2021. Căn cứ theo tình hình thực tế sự diễn biến hết sức phức tạp của dịch covid -19 hiện nay trong đó có tỉnh Trà vinh, nay Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh yêu cầu Trụ trì và Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung:

1. Các chùa tạm ngưng các hoạt động lễ hội, trừ đám tang phải thực hiện theo khuyến cáo 5k;

2. Tạm ngưng các nghi lễ tôn giáo;

3. Các lớp học tại các chùa tạm ngưng hoạt động, nếu chùa nào không chấp hành sẽ cấm thi và không cho tham dự bất kì kỳ thi nào do Tỉnh Hội, các Huyện hội tổ chức;

4. Các Tăng sinh ở đâu ở yên ở đó, không di chuyển qua các chùa;

5. Trụ trì các chùa phải quản lý cho tốt trong công tác phòng chống dịch;

6. Trong 143 chùa Nam tông phải thực hiện theo sự thông báo của Thường trực Tỉnh hội và các văn bản có liên quan về phòng chống dịch;

7. Hội ĐKSSYN các huyện, Thành phố, Trụ trì, phó Trụ trì có trách nhiệm thực hiện theo thông báo này đến khi có thông báo mới.

Công văn do Hoà thượng Thạch Oai – Phó chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Trà Vinh ký phổ biến, đề nghị Trụ trì và Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện tốt theo nội dung công văn này.


Trí Không

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here