Trang chủ Quốc tế Trung Quốc: Các tự viện núi Nga Mi tổ chức Pháp hội...

Trung Quốc: Các tự viện núi Nga Mi tổ chức Pháp hội Tắm Phật

80
0

Đúng 8 giờ Pháp hội Tắm Phật được long trọng cử hành tại Thiền Viện Đại Phật do Pháp sư Vĩnh Thọ – Phương trượng Nga Mi Sơn chủ trì, có hàng trăm Pháp sư, thiện tín cư sĩ tham gia. Thông qua các hoạt động tụng kinh, tắm Phật… kỷ niệm ngày sinh nhật của Đức Phật, để báo ân Phật, ân cha mẹ và ân chúng sanh. Dùng cam lộ của Phật pháp phổ nhuận mảnh ruộng tâm của chúng sanh, dùng nước pháp thanh tịnh để rửa sạch nghiệp chướng của chúng sanh. Chư Tăng các tự viện núi Nga Mi dùng nhiều hình thức Pháp hội như: Bái sám, Phổ Phật, cúng chư Thiên, tụng kinh, thượng cúng, cúng đèn… để khánh chúc ngày lễ truyền thống của Phật giáo.

Tương truyền, khi đức Phật đản sinh, Ngài đã đi bảy bước, một ngón tay chỉ trời, một ngón tay chỉ đất, nói: “Trên trời dưới đất chỉ có ta là độc tôn”. Khi nói lời này, đột nhiên trời mưa hoa thơm, chín rồng phun nước tắm cho Thái Tử, trời người hân hoan, khắp thế gian đồng chúc tụng.

Để kỷ niệm ngày đản sinh của đức Phật, hàng đệ tử của Ngài mỗi năm vào ngày này đều long trọng tổ chức đại lễ Tắm Phật, phỏng theo thời xa xưa tắm tượng Thái tử Thích Ca, nhân đó ngày Phật Đản, còn gọi là “Tiết Dục Phật”.

Ý nghĩa Tắm Phật có hai: Một là kỷ niệm tinh thần vĩ đại cứu độ chúng sanh của đức Phật, từ xuất gia, thành đạo cho đến nhập niết bàn, nói vô lượng pháp môn độ vô lượng chúng sanh. Tắm Phật để tỏ lòng báo đáp ân Phật.

Hai là khi tắm Phật, mọi người đều có thể rửa sạch những cấu bẩn trong tâm mình, những phiền não, chấp ngã, những điều bất như ý… để cho thân tâm được tự tại mát mẻ. Thực hiện tinh thần từ bi của Đức Phật trong hành động, để mọi người có khái niệm về lòng từ bi. Tịnh hóa xã hội, giác ngộ cuộc đời, giáo đạo dân chúng, là ý nghĩa thực sự của việc tắm Phật.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here