Trang chủ PGVN Nhân vật Tưởng niệm Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN: Đề nghị của Hoà thượng...

Tưởng niệm Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN: Đề nghị của Hoà thượng trước khi nhận suy tôn Pháp chủ

95
0

ĐỀ NGHỊ


Nam Mô A Di Đà Phật


            Kính thưa Đại hội,


Để đáp ứng nguyện vọng chung của Tăng, Ni và tín đồ Phật giáo, trước khi nhận chức vụ này, tôi trân trọng đề nghị Đại hội chấp thuận, đồng thời đề đạt lên Chính phủ cho phép Giáo hội được thực hiện mấy điểm đại khái sau đây:


 


1. Vấn đề Trường Phật học:


 


Trường Phật học được thiết lập trên cả 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Tại Thủ đô Hà Nội được phép thiết lập một trường đại học Phật giáo. Tại thành phố Huế được phép thiết lập một trường đại học Phật giáo. Tại thành phố Hồ Chí Minh được phép thiết lập một trường đại học Phật giáo. Ngoài ra, các tỉnh trong toàn quốc, mỗi tỉnh cũng đều được phép thành lập một Phật học viện, tuỳ theo khả năng nhu cầu mỗi tỉnh, nếu có thể làm được.


 


2. Vấn đề người thừa kế và làm việc trong chùa:


 


Để có thể tiếp tục hành Đạo và làm các việc trong chùa, tôi xin đề nghị Chính phủ cho phép mỗi chùa được chính thức cư trú, tiêu chuẩn từ hai đến năm người tuỳ theo chùa lớn hay nhỏ mà quy định.


 


3. Vấn đề tín ngưỡng của tín đồ:


 


Vấn đề tự do tín ngưỡng, tuy đã được Nhà nước đề ra sau khi nước nhà giành được quyền độc lập, nhưng được biết vẫn còn bị hạn chế ở nhiều địa phương, nhất là ở thôn quê. Do đó, hôm nay tiện dịp, tôi đề nghị Đại hội đạo đạt lên Chính phủ cho phép các tín đồ Phật giáo từ thành thị đến nông thôn được tự do tới chùa lễ Phật, nghe giảng giáo lý.


 


“Ba vấn đề này xin được ghi vào Nghị quyết Đại hội”. Mấy nguyện vọng tối thiểu và chính đáng trên, nếu được Đại hội chấp thuận, Chính phủ cho phép, thì tôi mới dám nhận chức vụ mà Đại hội đã có nhã ý đề cử, bằng không thì tôi xin phép được từ chối chức vụ này. Vì tôi nghĩ rằng: nếu không đáp ứng được nguyện vọng của Tăng, Ni và Phật tử thì tôi e rằng không làm tròn trách nhiệm của mình đối với Phật giáo; vậy mong Đại hội thể tất cho…


 


Tôi xin thành thật cám ơn Đại hội và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.


 


TẠI ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT LẦN I – THỦ ĐÔ HÀ NỘI


Ngày 7/11/1981

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here