Trang chủ PGVN Nhân vật Tưởng niệm Đức đệ Nhất Pháp chủ GHPGVN Thích Đức Nhuận: Bái...

Tưởng niệm Đức đệ Nhất Pháp chủ GHPGVN Thích Đức Nhuận: Bái niệm Đức Pháp chủ của cựu Tăng Ni sinh miền Bắc- Trường cao cấp Phật học cơ sở II- khoá 2

132

Chúng con:


Lớp Tăng đồ hậu duệ, lý đạo còn ghi


Hàng tứ chúng môn đồ, đức trọng khôn quên.


Dưới đài buồn thảm


Trước toà đớn đau.


Trộm nghĩ:


Đất Sơn Nam hun đúc khí thiêng, sản sinh tuấn kiệt,


Nào Quốc Tuấn, Nhật Duật, Nguyễn Hiền,


Thế Vinh… bao đời nay hàng hàng, lớp lớp.


Nơi Thánh Đạ hàm tàng long tượng, dũng xuất Thuyền gia,


Đây Minh Không, Thái Tông, Tổ Tế, Tổ Cồn,


Tổ Trí… đèn Thuyền Tổ trùng trùng mật mật.


Đạo của Ngài truyền từ nơi Phật-Tổ


Đức của Ngài lưu bố khắp nhân thiên


Từ Chân như mà Ngài đến ba miền


Nay thị tịch Ngài lại về Chín phẩm.


Ôi!


Trăng Giới lu mờ


Sấm Thuyền bặt tiếng


Đất Hoa Lư thảm thảm mây mờ, hang núi, cỏ cây im lìm rủ bóng.


Trời Hà Nội rầu rầu gió lạnh, tông môn thất chúng lặng lẽ tiễn đưa


Trông Nùng sơn mà xót dạ


Nghĩ Nhị thuỷ càng đau lòng.


Than ôi! Thương thay!


Từ nay:


Chích lý Tây quy tự năng thì


Tùng lâm hoàng hạc dĩ cao phi


Tông môn tứ chúng trường thiên vọng


Thuyền thất cô đăng vĩnh dạ thuỳ.


Song


Vạn lý cô thân hà xứ khứ


Thiền gia nhất bát kỷ thời lai


Tông môn Đồng Đắc thiên thu điện


Lịch đại nhi tôn nguyện phụng trì.


Ngậm ngùi tấc dạ, hổ với quan chiêm.


Đôi lời vụng dại, một nén tâm hương


đê đầu kính lạy.


Nam Mô Đại Lão Hoà thượng – Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Giáo linh Thuyền toạ hạ tác đại chứng minh.


 


TK. Minh Hiền phụng soạn

Đọc ngày 28-12-1993