Trang chủ PGVN Nhân vật Vĩnh biệt cây đại thụ Phật học Việt Nam – HT Thích...

Vĩnh biệt cây đại thụ Phật học Việt Nam – HT Thích Quảng Độ

1001

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã viên tịch đêm qua – 22/2/2020, về miền đất Phật… Tin buồn gieo tiếc thương cho bao người cho dù sức khỏe, niên cao lạp trưởng, cuộc sống kham hạnh đặc biệt từ lâu của ngài không phải một bí mật.

Một Phật tử chưa một lần hội đủ duyên đảnh lễ bậc tôn túc nổi tiếng, song từ lâu biết đến cuộc đời sự nghiệp của sư ông qua truyền thông hay những câu chuyện ở hành lang các sự kiện Phật sự lớn.

Khi bay ra Bảo Quang tự (chùa Ba Vàng) ở Uông Bí, lần đầu gặp anh Minh Mẫn, vị cư sĩ uyên bác từng là trợ lý thân cận của sư ông, đã được nghe về cảnh sống của Hòa thượng ở một ngôi chùa X, lòng hiếu vô biên, sự mẫn tiệp trong nghiên cứu Phật pháp và trình độ trước tác bậc thầy của Ngài.

Ở Vesak Hà Nam vừa rồi, cũng gặp anh Minh Mẫn ở trung tâm báo chí song nghe về Sư ông lại ở..Hà Đông, một quý thượng tọa làm truyền thông đọc thông điệp của sư ông gửi quý bậc lãnh đạo Giáo hội Phật giáo nhân sự kiện Vesak trọng thể, bên cạnh câu chuyện về giáo sư Lê Mạnh Thát.

Tin sư ông ra đi cùng nghi thức tâm tang trong di nguyện là hàng dài những trước tác Ngài đóng góp cho kho tàng Phật học Việt Nam và thế giới – theo một cách nói từ tấm lòng – đấy là xá lợi đặc biệt của bậc chân tu để lại cho đời bên cạnh xá lợi theo nghĩa đen.

Phật tử lòng thành thọ tâm tang bậc chân tu, chia sẻ cảm xúc lẽ thường của gia quyến, học trò của ngài và đặc biệt với anh Minh Mẫn – vị trợ lý của sư ông.

Lẽ đương nhiên, cảnh giới của người con Phật chí thành là cõi tốt, theo quy luật tất yếu của Phật đà.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nguyễn Thành Công