Trang chủ Tin tức Thông báo Ban tổ chức Tang lễ Đại lão HT Thích Minh Cảnh (1937...

Ban tổ chức Tang lễ Đại lão HT Thích Minh Cảnh (1937 -2018)

289
0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 BAN TỔ CHỨC LỄ TANG
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CẢNH

(1937- 2018)

– Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh.

– Chứng minh Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam.
– Giám đốc Trung tâm dịch thuật Hán nôm Huệ Quang.

– Nguyên Chánh Đại diện Ban Đại diện Phật giáo quận Tân Bình.

– Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP HCM

– Nguyên Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học quận Tân Bình.

– Trụ trì Tu viện Huệ Quang.

BAN LỄ TANG:

 1. Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN.
 2. Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN.
 3. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN.
 4. Hòa thượng Thích Hiển Tu – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN.
 5. Hòa thượng Thích Viên Giác – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN.
 6. Hòa thượng Thích Giác Tường – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN.
 7. Hòa thượng Thích Như Niệm – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN.
 8. Hòa thượng Viên Minh – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN.
 9. Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh – Thành viên HĐCM GHPGVN.
 10. Hòa thượng Thích Như Tín – Thành viên HĐCM GHPGVN.
 11. Hòa thượng Thích Minh Chơn – Thành viên HĐCM GHPGVN.
 12. Hòa thượng Thích Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN.
 13. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN.
 14. Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.
 15. Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban kiểm soát Trung Ương.
 16. Hoà thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng viện Nghiên cứu Phật Học Việt Nam.
 17. Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.
 18. Thượng tọa Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.
 19. Hòa thượng Thích Huệ Trí – Trưởng ban Pháp chế TW. GHPGVN.
 20. Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP2 TWGHPGVN.
 21. Đại đức Thích Không Hạnh – Trưởng tử

 

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CẢNH

 1. BAN CHỨNG MINH:
 • Hòa thượng Thích Trí Quảng
 • Hòa thượng Thích Hiển Pháp
 • Hòa thượng Thích Đức Nghiệp
 • Hòa thượng Thích Hiển Tu
 • Hòa thượng Thích Viên Giác
 • Hòa thượng Thích Giác Tường
 • Hòa thượng Thích Như Niệm
 • Hòa thượng Thích Viên Minh
 • Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh
 • Hòa thượng Thích Như Tín
 • Hòa thượng Thích Minh Chơn
 • Hòa thượng Thích Giác Hà
  BAN TỔ CHỨC:

Trưởng ban
– Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Phó ban
– Hòa thượng Thích Thiện Pháp
– Hòa thượng Thích Thiện Tánh ( Phó Ban điều hành)
– Hòa thượng Thích Giác Toàn

– Hòa thượng Thích Thiện Đức

– Hòa Thượng Thích Thiện Xuân
– Hòa thượng Thích Thiện Tâm
– Thượng tọa Thích Thiện Thống
– Hòa thượng Thích Huệ Trí
– Hòa thượng Thích Huệ Thông

Uỷ viên

– Hòa thượng Thích Tấn Đạt
– Hòa thượng Thích Huệ Minh

– Hòa thượng Thích Thanh Hùng

– Hòa thượng Danh Lung
– Hòa thượng Thích Giác Liêm
– Hòa thượng Thích Minh Thông
– Hòa thượng Thích Huệ Văn
– Hòa thượng Thích Nhựt Ấn

– Hòa thượng Thích Chơn Không

– Hòa thượng Thích Hiển Đức

– Thượng tọa Thích Tâm Đức

– Thượng tọa Thích Phước Đạt
– Thượng tọa Thích Lệ Trang
– Thượng tọa Thích Thanh Phong
– Thượng tọa Thích Thiện Quý

– Thượng tọa Thích Quang Thạnh

– Thượng tọa Thích Hoằng Tri

– Thượng tọa Thích Nhật Hỷ

– Thượng tọa Thích Trí Chơn

– Thượng tọa Thích Truyền Cường

– Thượng tọa Thích Huệ Công

– Thượng tọa Thích Nhật Từ

– Thượng tọa Thích Thiện Hòa

– Thượng tọa Thích Chơn Quang

– Đại đức Thích Trung Nguyện

– Đại đức Thích Không Hạnh

Ban Thư ký
– Hòa thượng Thích Huệ Thông
– Hòa thượng Thích Tấn Đạt

– Hòa thượng Danh Lung

– Hòa thượng Thích Giác Liêm
– Thượng tọa Thích Quang Thạnh
– Thượng tọa Thích Thiện Quý
– Thượng tọa Thích Thiện Hòa

– Đại đức Thích Trung Nguyện

– Đại đức Thích Quảng Tiến

– Đại đức Thích Minh Thuận

Ban Nghi lễ

– Hòa thượng Thích Huệ Minh
– Hòa thượng Thích Giác Liêm
– Thượng tọa Thích Lệ Trang

– Thượng tọa Thích Quảng Chơn

Ban Tiếp Tân

– Hòa Thượng Thích Huệ Văn

– Hòa Thượng Thích Nhựt Ấn

– Hòa Thượng Thích Thiện Xuân

– Thượng tọa Thích Thiện Hòa

– Thượng tọa Thích Chơn Giác

– Đại đức Thích Lệ Đức

– Ni Trưởng Thích Nữ Như Chơn

– Ni Trưởng Thích Nữ Như Lộc

– Ni Trưởng Thích Nữ Huệ An

– Ni Trưởng Thích Nữ Như Trang

– Ni Trưởng Thích Nữ Tắc Sen

– Ni Sư Thích Nữ Như Hương

– Ni Sư Thích Nữ Nhật Minh

– Sư cô Thích Nữ Tuệ Bổn

– Sư cô Thích Nữ Lệ Thọ

– Sư cô Thích Nữ An Tiên

– Sư cô Thích Nữ Phước Liên

– Sư cô Thích Nữ Như Hải

– Sư cô Thích Nữ Chúc Bích

– Sư cô Thích Nữ Quảng Thành

Ban Xướng ngôn
– Hòa thượng Thích Tấn Đạt
– Hòa thượng Thích Giác Liêm
– Thượng tọa Thích Trí Chơn

– Thượng tọa Thích Nguyên Hiền
– Đại đức Thích Quảng Tiến
– Đại đức Thích Thiện Châu

– Đại đức Thích Hạnh Đức

– Đại đức Thích Pháp Tịnh

Ban cung nghinh

Trưởng ban:    – Đại đức Thích Nhuận Duy
Ban Trần thiết
Trưởng ban:    – Đại đức Thích Khai Giác

Ban Thiết trí xe hoa (xe tang)

Trưởng ban:    – Hòa thượng Thích Huệ Văn

-Thượng tọa Thích Thiện Hòa

-Đại đức Thích Nhật Thiện

– Đại đức Thích Từ Trí

– Đại đức Thích Hải Đạt

Ban Tiếp lễ
Trưởng ban:    – Sư cô Thích Nữ Lệ Tuyên
Ban Phụ trách sổ tang
– Đại đức Thích Nguyên Thanh

– Đại đức Thích Nguyên Hoàng

– Đại đức Thích Chỉnh Độ

– Đại đức Thích Toàn Thản
Ban in ấn và tổng hợp tư liệu
 Trưởng ban:   – Đại đức Thích Minh Thuận
Ban Hiếu đồ
 Trưởng ban Đại đức Thích Không Hạnh

                         – Thượng tọa Thích Thiện Thuận

                         – Đại đức Thích Nguyên Trang

– Đại đức Thích Minh Thuận

– Đại đức Thích Huệ Định

– Đại đức Thích Không Tú
Ban Thị giả
– Đại đức Thích Nguyên Thanh

– Đại đức Thích Hải Tạng

– Đại đức Thích Khải Trí

– Đại đức Thích Khải Hạnh

– Sư cô Thích Nữ Hạnh Ngọc
Ban Trai soạn

 Trưởng ban:       Sư cô Thích Nữ Tường Phổ

Ban Hành đường
 Trưởng ban:       Sư cô Thích Nữ Khánh Hiếu

Ban Trà nước

Trưởng ban:        Ni Sư Thích Nữ Diệu Chỉ

Ban Thông tin Truyền thông

Ban Thông tin Truyền thông TP.HCM

Ban Thông tin Truyền thông quận Tân Phú

Phóng viên báo Giác Ngộ

Ban Thông sự

 Trưởng Ban:      – Đại đức Thích Chỉnh Độ

– Đại đức Thích Nguyên Thanh

– Đại đức Thích Nguyên Hoàng

– Đại đức Thích Hạnh Trung

– Đại đức Thích Lệ Đức

Ban Hương đăng

 Trưởng ban:       Đại đức Thích Nhật Thông

Ban Chung cổ
 Trưởng ban:      Đại đức Thích Nguyên Trí
Ban Y tế
– Phật tử Diệu Hạnh
Ban hầu kim quan
 Trưởng ban:    Đại đức Thích Thiện Nghiêm
Ban Trật tự, Giữ xe
– Đại đức Thích Nghiêm Giám

-Đội dân phòng phường Hòa Thạnh

Ban Thủ khố
 Trưởng ban:     Đại đức Thích Bảo Thắng

Ban âm thanh ánh sáng

 Trưởng ban:      Đại đức Thích Khải Tế

Ban Di quan

Trưởng ban:     Đại đức Thích Chỉnh Độ

Ban Tài chính

Trưởng ban:           Đại đức Thích Nguyên Trang

Ban Vận chuyển

 • Trưởng ban: Đại đức Thích Quảng Tiến

Ban Liên lạc

 • Thượng tọa Thích Phước Triều
 • Đại đức Thích Trung Nguyện
 • Đại đức Thích Vạn Thiện
 • Đại đức Thích Minh An

 

BAN TỔ CHỨC

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here