Trang chủ Tin tức Long An : Hội Thảo Cư Sĩ Phật Tử

Long An : Hội Thảo Cư Sĩ Phật Tử

62
0


Ý nghĩa của việc tổ chức hội thảo lần này của Ban Trị Sự Tỉnh về ngành hướng dẫn Phật tử,  khẳng định hết sức quan trọng trong việc hướng dẫn Phật tử, vì tín đồ tại gia gấp hơn 100 lần Phật tử xuất gia. Hiện tại Long An có trên dưới 300.000 Phật tử, trên 1000 Tăng Ni. Trong 10 năm trở lại đây, các đạo tràng không ngừng phát triển, từ 5 đạo tràng ban đầu đến nay có trên 80 đạo tràng tu Bát Quan Trai, Niệm Phật, Pháp Hội Tịnh Độ, tụng kinh Pháp Hoa, lớp giáo lý, lễ vạn Phật, tu tập thiền quán,v.v


 


Tuy có phát triển nhưng hầu hết có phần tự phát. Ở các tự viện, sự kết hợp và quản lý có thời gian còn chưa chặt chẽ. Vì vậy cuộc hội thảo lần này cần được các thông tin thực tế từ các cá nhân trực tiếp ở các cơ sở có tiếng nói đại diện về các mặt ở tự viện, giúp cho Ban Hướng dẫn lập sổ sách theo dõi, soạn giáo trình, nghi lễ thích hợp cho từng đạo tràng mới xây dựng và tu tập  khá lâu để từng bước đi vào chuyên sâu, hầu mang lại hiệu quả cao nhất.


 


Được biết,  tất cả các Trụ Trì, các Ban Đại Diện nhất là ngành Hoằng Pháp, Giáo dục, Phật tử đại diện đang tu tập ở các chùa, Chư Tôn Thiền Đức có kinh nghiệm lãnh đạo, có hướng dẫn Phật tử thành công ở tự viện đã nhiệt tình hoan hỷ đóng góp kinh nghiệm để chia sẻ và giúp cho Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Long An được hoàn thành tốt chương trình hội thảo có ý nghĩa này.


 


MỘT SỐ BÀI THAM LUẬN


 
 • KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TU BÁT QUAN TRAI GIỚI – Thượng Tọa Thích Tấn Đạt • KINH NGHIỆM ĐẠO TỪ VÀ TỔ CHỨC CHÚC THỌ CHO PHẬT TỬ – Thượng Tọa Thích Minh Thiện • KỶ NIỆM HƯỚNG DẪN GIÁO HẠNH CHO PHẬT TỬ BIẾT ĐOÀN KẾT – Thượng Tọa Thích Viên Giác • KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ Ở ĐẠO TRÀNG ĐÔNG NGƯỜI – Thượng Tọa Thích Chân Tính • KINH NGHIỆM QUẢN LÝ, SẮP XẾP CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC CHO PHẬT TỬ TỪ THẤP ĐẾN CAO – Thượng Tọa Thích Chơn Quang • KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN PHẬT HÓA GIA ĐÌNH – Thượng Tọa Thích Thanh Hùng • KINH NGHIỆM CẦU AN – PHÓNG SANH – Thượng Tọa Thích Tắc Ngộ • KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TỤNG KINH CHỮ VIỆT – Thượng Tọa Thích Chơn Không • NHỮNG KỶ NIỆM THỜ THẦY VÀ THỰC HIỆN LỜI DI HUẤN CỦA THẦY – Thượng Tọa Thích Giác Trí • TÌNH CẢM CỦA PHẬT TỬ VÙNG SÂU VÙNG XA – ĐĐ Thích Đức Hậu • NHỮNG KHÓ KHĂN KHI HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ VÙNG XA – Đại Đức Thích Quảng Minh • TÂM NGUYỆN TỔ CHỨC CÚNG DƯỜNG CÁC NGÀY LỄ LỚN CỦA PHẬT GIÁO – ĐĐ Thích Lệ Trí • ĐĐ Thích An Thanh: “NIỀM HOAN HỶ VÀ TỰ TIN KHI ĐỨNG TRƯỚC HỘI CHÚNG PHẬT TỬ”. • KHÁI NIỆM VỀ PHẬT HÓA GIA ĐÌNH – ĐĐ Thích Đức Hoàng • PHẬT TỬ LONG AN: ĐẠO TÂM, THÔNG MINH, TINH TẤN TU TẬP, HẾT LÒNG HỘ TRÌ PHẬT PHÁP – ĐĐ Thích Giác Nguyên • CÔNG TÁC TỪ THIỆN LÀ CẦU NỐI GIỮA ĐẠO VÀ ĐỜI! – ĐĐ Thích Quảng Tâm • ĐẠO PHẬT XƯA VÀ NAY – ĐĐ Thích Quảng Thành • ĐẠO PHẬT CỦA TUỔI TRẺ THỜI HIỆN ĐẠI – ĐĐ Thích An Khang • NHỮNG TRĂN TRỞ VÀ MONG ƯỚC CỦA PHẬT TỬ VÙNG SÂU VÙNG XA KHÓ KHĂN – ĐĐ Thích Lệ Hội • THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI XÂY DỰNG LỚP GIÁO LÝ – ĐĐ Thích Quang Hạnh • ĐEM HẠNH PHÚC ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI LÀ NIỀM VUI CỦA ĐỆ TỬ PHẬT – Ni Sư Thích Nữ Viên Đức • KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ LÀM CÔNG TÁC TỪ THIỆN, NẤU CƠM MIỄN PHÍ – Ni Sư Thích Nữ Gương Liên • NHỮNG GIÁO LÝ CHO PHẬT TỬ LỚN TUỔI – Ni Sư Thích Nữ Tuệ Uyển • NIỀM VUI ĐƯỢC XÂY DỰNG ĐẠO TRÀNG VÀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM TU TẬP CHO PHẬT TỬ – Ni Sư Thích Nữ Tuệ Đăng • NIỀM HOAN HỶ VÀ BIẾT ƠN ĐỨC PHẬT KHI HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ HỌC THUỘC LÒNG THÁNH ĐIỂN – Ni Sư Thích Nữ Thường Liên • NHỮNG KHÓ KHĂN KHI HƯỚNG DẪN GIÁO LÝ CHO NGƯỜI GIÀ – Ni Sư Thích Nữ Tuệ Như: • NHU CẦU CỦA PHẬT TỬ HỌC TẬP GIÁO LÝ CỦA VÙNG SÂU – Sư Cô Thích Nữ Diệu Huệ • NIỆM PHẬT – PHƯƠNG PHÁP DỄ TU CHO TẤT CẢ PHẬT TỬ – Sư Cô Thích Nữ Tắc Thiện • PHƯỚC BÁO VÀ CÔNG ĐỨC TẠO RA TỪ XÂY DỰNG BẢO ĐIỆN – Sư Cô Thích Nữ Thành Liên • NIỀM VUI VÀ SỰ MẦU NHIỆM TRONG PHƯƠNG PHÁP LỄ VẠN PHẬT – Sư Cô Thích Nữ Ánh Liên • ĐẠO TÂM CỦA PHẬT TỬ CHĂM LO NGƯỜI NGHÈO BỆNH TẬT  – Sư Cô Thích Nữ Bảo Tâm • GIÁO LÝ CĂN BẢN CHO PHẬT TỬ PHƯỚC HUỆ SONG TU – Sư cô Thích Nữ Bảo Giác • NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI VÀO TAM BẢO – Sư Cô Thích Nữ Diệu Phước • KHÓ KHĂN CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ LONG AN – Sư Cô Thích Nữ An Nhựt • PHẬT TỬ LUÔN CẦN ĐƯỢC QUAN TÂM, THĂM HỎI, KHÍCH LỆ, ĐỘNG VIÊN, KHEN THƯỞNG – Sư Cô Thích Nữ An Thi • PHẬT TỬ TẠI GIA LÀ LỰC LƯỢNG NGOẠI HỘ TRUNG KIÊN CỦA PHẬT GIÁO – Phật tử Chân Hiếu • PHẬT TỬ TẠI GIA LÀ NGƯỜI CON HIẾU THẢO – Phật tử Đạt Nghiêm


 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here