Trang chủ Thư viện Audio Audio: Ca khúc Đức Phật Từ Bi

Audio: Ca khúc Đức Phật Từ Bi

73
0

ĐỨC PHẬT TỪ BI
Lời thơ    : Quảng Bảo
Phổ nhạc : Chúc Linh
 
 
Kính lạy Đấng Thế Tôn
Ba cõi chẳng ai bằng
Thày dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Kính lạy Đấng Thiên Nhân Sư
Đại từ bi trí dũng
Nhân gian pháp giới hòa bình
Đất trời nồng ấm yêu thương
 
Con qùi kính dâng lên
Đấng Pháp Vương Vô Thượng
Hương hoa giới định tuệ
Sáng ngời Bát chánh đạo
Con thành kính chắp tay sen
Một lòng son tinh tấn
Nương theo chánh pháp Phật Đà
Tâm từ hạnh phúc quanh ta
 
Đức Phật Từ Bi miệng mỉm cười
Sắc thắm liên hoa ngát lòng người
Chúng sanh chan hòa sống an vui
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 
Đức Phật Từ Bi chuyển pháp luân
Trống pháp âm vang ánh đạo vàng
Tiêng chuông huyền diệu thoát âu lo
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 
Hãy tự mình soi tự thắp đuốc lên
Chiến thắng chính ta mới đại hùng
Lắng nghe Phật dạy hướng ta đi
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 
Đuốc tuệ từ bi tỏa bốn phương
Chân lý viên dung pháp nhiệm mầu
Dấu chân sen nở khắp nhân thiên 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here