Trang chủ Tin tức Ban lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sam

Ban lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sam

388
0


 

BAN LỄ TANG

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH SAM

-Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN;
– Nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VI, khóa VII;
– Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh;
– Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN;
– Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh;
– Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Ba;
– Huân chương Kháng chiến Hạng Nhì;
– Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc;
– Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng;
– Viện chủ tổ đình Đại Thành, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

 
1. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

2. Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN

3. Hòa thượng Thích Giác Nhường – Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN

4. Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCMGHPGVN      
    
5. Hòa thượng Dương Nhơn – Phó Pháp Chủ HĐCM GHPGVN 
                          
6. Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Phó Pháp Chủ HĐCM GHPGVN  
                              
7. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp- Phó Pháp Chủ HĐCM GHPGVN  
                 
8. Hòa thượng Thích Đức Phương – Phó Pháp Chủ HĐCM GHPGVN 
                
9. Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN 
                  
10. Hòa thượng Thích Thanh Từ- Phó Pháp Chủ HĐCM GHPGVN  
                                 
11. Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN  
               
12. Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN      
                   
13. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn-Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

14. Hòa thượng Thích Thiện Pháp- Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

15. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN.

16. Hoà thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

17.Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN.

18.Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.

19.Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN.

20.Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

21.Hòa thượng Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

22. Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN.

23. Hòa thượng Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

24.Hòa thượng Thích Quảng Xả – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

25.Hòa thượng Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

26.Thượng tọa Thích Quảng Hà – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

27. Thượng tọa Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN.

28. Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

29. Thượng tọa Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

30. Hòa thượng Thích Thanh Nhã – Chánh Văn phòng HĐCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN.

31. Hòa thượng Thích Thanh Điện- Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN.

32. Hòa thượng Thích Huệ Thông- Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN.

33.Ông Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

34.Ông Bùi Thanh Hà – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ.

35.Thượng tọa Thích Thanh Phụng – Trưởng Pháp tử.

36. Ông Hoàng Đăng Khuê – Đại diện thân quyến.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here