Trang chủ Tuổi trẻ Gia đình Phật tử Bình Thuận: GĐPT Long Quang chu niên 3 năm

Bình Thuận: GĐPT Long Quang chu niên 3 năm

153
0

Tham Dự và chứng minh có TT. Thích Phước Huệ, Trưởng Tiểu Ban Hướng Dẫn Phật Tử Huyện Tuy Phong, Ủy Viên Ban Đại Diện PG Huyện Tuy Phong, Cố vấn giáo hạnh GĐPT Long Quang, kiêm trụ trì tổ đình Long Quang Tự. Tham Dự buổi lễ còn có các quý cô ban bảo trợ, các cựu huynh trưởng và đoàn sinh.

Về Phía GĐPT có sự hiện diện của Htr. Cấp Tấn Lệ Quang Lê Văn Đông-UV. Tổ Kiểm BHD.PB GĐPT Bình Thuận chủ tọa buổi lễ.

Gia Đình Phật Tử Long quang được sự đùm bọc của TT. trù trì chấp thuận cho phép thành lập vào ngày 19/02 Al năm 2008. Đến nay , sinh hoạt của đơn vị vẫn ổn định, tồng số đoàn sinh của đơn vị trên 150 em bao gồm cả các ngành, về huynh trường thì gồm có tất cả 20 anh chị và 3 huynh trưởng tập sự, trong đó có 17 anh chị đã trúng cách trại a dục và đã thọ cấp tập, 3 anh chị qua lộc uyển.

Về sinh hoạt tu học, đơn vị tổ chức dạy và cấp trứng chỉ cho đoàn sinh các ngành.Đa số các em đều hiểu biết rất tốt về phật pháp, hoạt động chuyên môn, văn nghệ…Về Hoạt động xã hội, đơn vị cũng đã hưởng ứng quần áo cũ để hỗ trợ bảo lụt, Quyên góp quý nhà hảo tâm về chi phí để may đồng phục cho đoàn sinh.

Tuy đơn vị không đủ chi phí để tổ chức một bưổi lễ hoàn tráng, đầy đủ như các đơn vị khác, nhưng TT.Trụ Trì cùng toàn thể quý bác BBT, hộ Tự cùng toàn thể các anh chị em cũng cố gắng tổ chức một ngày kỷ niệm để ôn lại quá trình hình thành, đóng góp của tổ chức, để các em còn biết nguồn gốc của tổ chức mà mình đang sinh hoạt.

Cuối cùng đơn vị đã tổ chức liên hoan nhẹ cho các em, sinh hoạt tập thể và dây thân ái ra về.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here