Trang chủ Tin tức Thông báo CÁO PHÓ: Ni trưởng Thích Nữ Huệ Châu tân viên tịch

CÁO PHÓ: Ni trưởng Thích Nữ Huệ Châu tân viên tịch

499
0

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng  Thích Nữ Huệ Châu đã an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 14 giờ 20 phút, ngày 13 tháng 07 năm 2021 (nhằm ngày 04 tháng 06 năm Tân Sửu) tại chùa Giác Hoa,  phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

 

CÁO PHÓ

Ban trị sự GHPGVN thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và môn đồ, pháp quyến, thân quyến, thành tâm kính báo:

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HUỆ CHÂU

Trú trì chùa Giác Hoa – Phường 10 – Thành phố Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 14 giờ 20 phút, ngày 13 tháng 07 năm 2021 (nhằm ngày 04 tháng 06 năm Tân Sửu) tại chùa Giác Hoa,  phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trụ thế: 90 năm

Hạ lạp: 64 năm

Lễ nhập Kim quan chính thức cử hành vào hồi: 14giờ00, ngày 14/07/2021 ( nhằm ngày 05 tháng 06 năm Tân Sửu).

Lễ viếng bắt đầu vào lúc: 17giờ00, ngày 14/07/2021 (nhằm ngày 05 tháng 06 năm Tân Sửu).

Lễ Thỉnh Linh Mô Tham Phật Yết Tổ – Bố Tát: 16giờ00, ngày 15/07/2021 (nhằm ngày 06 tháng 06 năm Tân Sửu).

Lễ tưởng niệm được cử hành vào lúc 07giờ00, ngày 16/07/2021 (nhằm ngày 07 tháng 06 năm Tân Sửu).

Lễ cung tống Kim Quan, Trà Tỳ vào lúc 08giờ00, ngày 28/01/2021 ngày 16/07/2021 (nhằm ngày 07 tháng 06 năm Tân Sửu) tại chùa Giác Hoa,  phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện phòng chống dịch Covid-19 an toàn cho cộng đồng, kính mong chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý Phật tử ngoài tỉnh, vùng có dịch bệnh, thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, hoan hỷ hướng vọng về chứng minh và cầu nguyện Giác linh Ni trưởng.

TM BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

Đại đức: Thích Vạn Trí

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here