Truyền thông hiện đại và đạo Phật: Một cái nhìn khác

Sau một loạt bài khẳng định vai trò của truyền thông hiện đại đối với hoạt động hoằng pháp của Phật giáo, người viết thấy cần thiết phải có bài viết này, để mang đến cho người đọc một cái nhìn đầy đủ và toàn diện đối với truyền thông hiện đại.

Ý tưởng về một kênh truyền hình Phật giáo Việt Nam

Bất cứ ai có trách nhiệm với đạo pháp và dân tộc đều không khỏi giật mình chỉ sau vài giờ xem kênh truyền hình SMTV. Hàng đoàn người đủ màu da quỳ mọp vái lạy trước một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa, sặc sỡ.

Truyền thông và sự phát triển tư tưởng Phật giáo

Trong lịch sử, truyền thông và tư tưởng Phật giáo luôn luôn đồng hành trong sự phát triển. Những lợi ích mà truyền thông mang lại và luôn luôn lớn hơn những vấn đề mà nó gây ra cho Phật giáo.

Vấn đề truyền thông trong hoạt động hoằng pháp

Ngay từ thời Đức Phật, dù tên gọi có khác, nhưng việc giữ gìn, truyền thông những lời dạy của Đức Phật luôn được chú trọng. Trùng tụng nhiều lần lời dạy của Đức Phật được lưu giữ trong kinh điển; những trụ đá ghi lại những thông tin về Đức Phật của vua A Dục xưa kia… cho đến những sinh hoạt cụ thể trong đời sống tăng già như bố cáo đại chúng, thỉnh Tăng làm pháp yết ma, cử Tăng đi thuyết pháp, giáo giới… là những minh chứng rõ rệt của việc coi trọng vai trò của truyền thông.

Các chương trình Video thuyết pháp (tiếp theo)

Nhìn chung, các chương trình video thuyết pháp phổ biến tại Việt Nam trong thời gian gần đây đã có những bước tiến lớn về mặt kỹ thuật: hình ảnh khá đẹp, âm thanh phần nhiều rõ, dễ nghe… Tuy chưa có thể nói là đã đạt tiêu chuẩn chương trình truyền hình chuyên nghiệp, nhưng dù sao, cũng đã đáp ứng được yêu cầu được xem các chương trình video thuyết pháp của Tăng Ni, Phật tử.

Công nghệ truyền hình phục vụ hoằng pháp: các chương trình video thuyết pháp

Thuyết pháp là một trong những hoạt động cơ bản, chủ yếu của hoạt động hoằng pháp. Trên các kênh truyền hình Phật giáo Đài Loan, Thái Lan… các chương trình truyền hình thuyết pháp chiếm một tỷ lệ thời lượng rất cao và được quan tâm đầu tư đặc biệt.

Phật giáo Việt Nam đã khai thác công nghệ truyền hình như thế nào?

Phật giáo Việt Nam đã có những bước khai thác công nghệ truyền hình và đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng những kết quả đạt được hết sức hạn chế so với những tiềm năng lớn lao của công nghệ truyền hình.

Truyền hình trong hoằng pháp: nhìn từ một khán giả Phật tử

Khán giả là một trong những thành tố của truyền hình. Xin ghi lại trường hợp một khán giả là Phật tử với một số kinh nghiệm khai thác truyền hình Phật giáo trong việc tu học và Phật hóa gia đình.

Một vòng Trang Web Phật giáo tiếng Việt

Nhân ngày truyền thống Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, mời quý vị độc giả dạo một vòng không gian ảo internet để đến với các trang web Phật giáo tiếng Việt.

Bài xem nhiều