Trang chủ PGVN Nhân vật Chính thức suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên...

Chính thức suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

322
0
Ảnh: Đăng Huy

Sáng 31/12, tại Hội nghị kỳ 6-Khóa VIII (nhiệm kỳ 2017-2022), Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiến hành nghi thức suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự tuyên đọc Tờ trình số 359/TTr-HĐTS ngày 30/12/2021 của Hội đồng Trị sự do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch, ấn ký về việc suy tôn Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo đó, tờ trình của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cho biết căn cứ Điều 17 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VI (2017); Căn cứ Biên bản phiên họp đặc biệt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh ngày 1/12/2021, đồng thời căn cứ Thông báo số 15/TB-HĐCM ngày 14/12/2021 của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, “Chủ tịch Hội đồng Trị sự kính trình và đề nghị Hội đồng Trị sự suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Chủ tịch Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh giữ ngôi vị Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự chủ trì nghi thức suy tôn. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự phát biểu, nhắc lại sự viên tịch của Đức Đệ tam Pháp chủ và Điều 17 Hiến chương, một lần nữa xin ý kiến toàn thể chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và đại biểu các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự 63 tỉnh, thành phố tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Tất cả bày tỏ sự nhất tâm đồng thuận. Sau đó, toàn thể chư tôn Trưởng lão, giáo phẩm Tăng Ni, đại biểu đồng đứng lên trang nghiêm đồng niệm Phật 3 lần làm pháp yết-ma theo luật Phật, thể hiện sự thành tựu trong nghi thức suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức lên ngôi vị Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của Giáo hội.

SONG LINH – LÊ TRƯỞNG/NHÂN DÂN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here