Trang chủ Tin tức Chư tôn đức HĐTS niêm hương tuần lâm chung thất HT. Thích...

Chư tôn đức HĐTS niêm hương tuần lâm chung thất HT. Thích Thanh Bích

98

Đứng trước di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Hội Xá, Chư tôn đức mặc niệm tưởng nhớ tri ân đức hạnh của Ngài, đồng thời tụng kinh Bát nhã hồi hướng công đức cho Giác linh Trưởng lão Hòa thượng.

Sau đó, Chư tôn đức ra ngoài nơi Hòa thượng Hội Xá yên nghỉ, thắp nén tâm hương, niêm hương niệm Phật cầu nguyện cho Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Hội Xá được siêu đăng Phật quốc.

Trưởng lão HT Hội Xá đã ra đi, nhưng đức hạnh của Ngài, vẫn luôn là tấm gương sáng thiền gia cho hậu học noi theo.

Sự ra đi của Ngài không phải là sự kết thúc cuối cùng của con người, mà đó chỉ là sự dừng chân tạm thời, rồi lại tiếp tục bước trên con đường “Giác ngộ”.