Trang chủ Bài nổi bật Chùm ảnh: Lễ truyền giới Sa-di tại Đại giới đàn Trí Hải...

Chùm ảnh: Lễ truyền giới Sa-di tại Đại giới đàn Trí Hải – Bích Liên PL.2564

480
0

PTVN – Chiều nay ngày 22/7/2020 (nhằm ngày 2/6 Canh Tý), Hội đồng Thập sư đã quang lâm giới trường truyền Sa di giới cho 92 giới tử tại Đại giới đàn Trí Hải – Bích Liên PL.2564.

Hội đồng Thập sư gồm: Đàn đầu Hòa thượng – Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Yết ma A xà lê – Hòa thượng Thích Huệ Minh; Giáo thọ A xà lê – Hòa thượng Thích Liễu Giải; Giáo thọ A xà lê – Hòa thượng Thích Nguyên Phước; Tuyên Luật Sư – Hòa thượng Thích Viên Đạt; Đệ Nhất Tôn chứng A xà lê – Hòa thượng Thích Minh Nguyệt; Đệ Nhị Tôn chứng A xà lê –  Hòa thượng Thích Đồng Quả; Đệ Tam Tôn Chứng A xà lê – Hòa thượng Thích Hồng Thiện; Đệ Tứ Tôn chứng A xà lê – Hòa thượng Thích Chúc Thọ; Đệ Ngũ Tôn chứng A xà lê – Hòa thượng Thích Giác Trí; Đệ Lục Tôn Chứng A xà lê – Thượng tọa Thích Nguyên Hỷ; Đệ Thất Tôn Chứng A-Xà Lê – Thượng tọa Thích Quảng Độ

Dẫn thỉnh A Xà Lê: Thượng tọa Thích Đồng Thinh, Thượng tọa Thích Phước Điền, Thượng toạ Thích Quảng Cảnh; Thượng toạ Thích Thanh Hiển.

Tả Hữu Giám đàn: Thượng tọa Thích Quảng Nhơn, Thượng tọa Thích Quảng Nhàn


Ban kiến đàn cung thỉnh Hội đồng Thập sư truyền giới Sa-di

 

Giới tử nhất tâm đảnh lễ cung thỉnh Hội đồng Thập sư 

92 giới tử đăng đàn thọ giới Sa-di

Hoàn mãn pháp sự, cung tiễn chư tôn Hội đồng Thập sư hồi quy


Thực hiện ANH QUỐC

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here