Trang chủ Văn học Tùy bút Đôi điều cảm nhận từ bài kệ ''Tắm Phật''

Đôi điều cảm nhận từ bài kệ ''Tắm Phật''

3587
0

Hằng năm cứ đến rằm tháng Tư Âm lịch, kỷ niệm ngày Phật đản sinh, chúng ta lại có dịp bày tỏ lòng vui mừng, kính ngưỡng sự ra đời của thái tử Tất Đạt Đa vì một nhân duyên lớn “Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến”. Cùng với việc tu niệm, thiết trí lễ đài, treo cờ, kết đèn, làm xe hoa, tạo không khí trang nghiêm, long trọng cho một Đại lễ của Phật giáo tại các tự viện, tư gia Phật tử, chúng ta còn được tham dự lễ Khánh Đản do chư tôn đức thực hiện.

Trong phần nghi thức diễn ra vào rằm tháng Tư có lễ Mộc dục – tức là lễ Tắm Phật. Mỗi người tham dự sẽ lần lượt lên trước tượng Đản sanh thực hiện lễ tắm Phật theo lời xưng tụng của vị chủ sám:

“Ngã kim quán mộc chư Như Lai

Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ

Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu

Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân”.

      我今灌沐諸如來

      淨智功德莊嚴聚

      五濁眾生令離垢

      同證如來淨法身

Dịch: Con nay rưới tắm các Như Lai

Trí sạch trang nghiêm công đức lớn

Chúng sanh năm trược rời cấu trần

Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

Bài kệ có 3 đoạn. Bốn câu kệ đầu trong Kinh Dục Phật Công Đức, Bốn câu kế tiếp là pháp ngữ trong Đại Tuệ Ngữ Lục. Bốn câu cuối là nhắc lại lịch sử lúc đức Phật ra đời.

Thiển cận tôi xin bày tỏ đôi điều cảm nhận từ bốn câu đầu, mong được chia sẻ với mọi người một cảm xúc khi đối diện thánh tượng, thực hiện nghi lễ mộc dục .

Tôi rất tâm đắc với lời chú giải của thầy Quảng Minh đăng trên Văn hóa Phật giáo ngày 25-04-2014: “Lễ tắm Phật hàm ẩn một ý nghĩa rất cao siêu. Pháp thân thanh tịnh, thí dụ cho Phật tánh vốn tiềm ẩn trong mỗi người, nhưng vì bụi bặm phiền não tham sân… che lấp, nên Phật tánh không hiển lộ ra được. Muốn hiển lộ Phật tánh, phải mượn nước thơm để tẩy rửa bụi trần. Lễ tắm Phật cũng là một đề tài giúp chúng ta quán niệm đến việc gột rửa thân tâm của chính mình, để tìm lại tự tánh thanh tịnh vốn sẵn có nơi tự tâm”.

Thật vậy, khi ta dâng nước tắm Phật thì không chỉ kính ngưỡng Phật ở trước, ở trên cao, mà còn phải nghĩ ngay đến Phật tánh đang bị vô minh che lấp trong mỗi người chúng ta. Phải hết sức tịnh tâm trang nghiêm cả thân khẩu ý, tinh thành dồn tụ mọi công đức về làm công năng tẩy trừ ngũ trược đang đeo bám, đày đọa từ muôn kiếp khiến ta phải trôi lăn mãi trong lục đạo luân hồi. Không minh tâm kiến tánh thì đức Phật tự có trong mỗi người chẳng thể nào hiện rõ, giúp ta vượt qua biển khổ sanh tử, chứng ngộ vô thượng bồ đề.

Khi dòng nước chảy xuống kim thân tôn tượng Đản sanh, tâm ta liền phát khởi nhập từ bi quán cho dòng nước ấy cũng đang tưới xuống thân mình, đang dần trôi mọi vô minh phiền não trong ta, mọi trược cũng trôi theo cho trí tuệ ta được khai mở, hiển bày.

Với khát vọng ấy, chúng ta mới mong tiến dần vào biển pháp mênh mông của Như Lai và nguyện nhất định “là Phật sẽ thành”.

Phật lịch 2562 – Dương lịch 2018

Đông Kinh Tô

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here