Trang chủ Đời sống Nghệ thuật sống Giá trị sống và ý nghĩa sống

Giá trị sống và ý nghĩa sống

267
0
Con người hiện đại đang sống trong một giai đoạn khá đủ về thực phẩm và dược phẩm. Phát hiện khoa học và tăng trưởng kinh tế đã giúp con người giải quyết và trả lời được rất nhiều vấn nạn trong đời sống. Con người không còn bị chi phối nhiều bởi Thiên Đường kiếp sau và nỗi sợ Thần Thánh vô hình. Con người có tự do hơn để quan tâm tiện nghi vật chất, cảm xúc cá nhân, ý thức nhân đạo và hạnh phúc tinh thần. Nhưng dù thế nào, con người hiện đại vẫn có chung nhận thức: Nếu không tìm thấy được giá trị sống và ý nghĩa sống, con người sẽ rất cô đơn, buồn tẻ, chán nản, bạo động và khổ đau.
Nhưng thế nào là giá trị sống và ý nghĩa sống? Và con người có thể tìm thấy nó ở đâu trong cuộc đời mình?
Có nhiều câu trả lời, tuỳ thuộc vào giáo dục, tôn giáo, văn hoá, ý thức chính trị và tình yêu dân tộc mà con người học và trải nghiệm. Tuy nhiên, khi an tĩnh và thành thật, mọi người đều nhìn thấy giá trị và ý nghĩa sống của mình trong ý thức giác ngộ và yêu thương.
Ý thức giác ngộ sẽ cho con người thấy giá trị sống. Yêu thương sẽ cho con người thấy ý nghĩa sống. Khi một người giác ngộ được sự thật nhân duyên nhân quả, người ấy thấy giá trị của mình trong tất cả quyết định mà mình có. Khi một người giác ngộ được sức mạnh thói quen, người ấy sẽ thấy giá trị của mình trong số phận. Khi một người giác ngộ được vô thường và không có cái ta riêng biệt, người ấy sẽ thấy được giá trị cốt lõi của mình trong hạnh phúc và tự do. Tương tự, một người biết yêu thương chính mình, người ấy sẽ thấy ý nghĩa sống trong ý thức trách nhiệm. Một người biết yêu thương muôn loài, người ấy sẽ thấy ý nghĩa sống trong trái tim hiến tặng và biết ơn.
Giác ngộ và yêu thương là nền tảng cho giá trị và ý nghĩa sống. Giá trị và ý nghĩa sống sẽ cung cấp năng lượng cho con người hạnh phúc và tự do. Cả hai cùng tương tác nhau làm nên một cuộc đời đáng sống. Một cuộc đời thênh thang như bầu trời, kỳ vĩ như sao sáng và thơm đẹp như đoá sen.
NHUẬN ĐỨC

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here