Trang chủ Blog chùa Hà Nội: Chùa Tân Hải trang nghiêm tổ chức Pháp hội kỷ...

Hà Nội: Chùa Tân Hải trang nghiêm tổ chức Pháp hội kỷ niệm ngày lễ vía Đức Phật Dược Sư

723
0

Tối qua, ngày 28/09 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 23/10/2022), tại chùa Tân Hải, làng Phương Ngoại, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã long trọng diễn ra Đêm văn nghệ và Pháp hội kỷ niệm ngày vía Đức Phật Dược Sư PL. 2566 – DL. 2022.

Đức Phật Dược Sư tiếng Phạm gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật hay Phật Dược Sư. Theo Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Kinh chép: “về phương Đông cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly, tên của Đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”. Đứng bên trái Ngài là Đức Nhật Quang Bồ Tát, bên phải Ngài là Đức Nguyệt Quang Bồ Tát.

Trong kinh Dược Sư, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, khi còn hành đạo Bồ Tát, Đức Phật Dược Sư đã phát ra 12 đại nguyện để cứu độ chúng sinh. Đó là những lời nguyện nhằm cứu vớt chúng sinh đang còn chìm đắm trong biển khổ luân hồi.  Thực tướng của các bệnh khổ này là do căn bản vô minh, Ngài cứu giúp chúng sinh thoát khỏi luân hồi sinh tử cho nên chúng ta tôn xưng Ngài là Đại Dược Vương Phật.

Trong mỗi chúng ta đều có “thân bệnh” và “tâm bệnh”, nhưng việc trị bệnh nương vào oai lực của Đức Phật Dược Sư chủ yếu là trị bệnh trong tâm, tức là trị cấu nhiễm của 3 món độc trong tâm. Đó là, Tham – Sân – Si. Khi chúng ta đọc tụng, hành trì kinh Dược Sư hay Chú Dược Sư sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng: mọi khổ đau hay bệnh tật đều do nhân duyên tạo tác từ nhiều đời, nhiều kiếp gây ra. Từ đó, chúng ta bắt đầu thực hành và nương vào lời Phật dạy để chuyển hóa thân tâm nhằm diệt trừ tam độc, thoát khỏi khổ đau.

Để ghi nhớ thâm ân của Đức Phật Dược Sư, chư Tăng, Phật tử chùa Tân Hải đã long trọng tổ chức Đêm văn nghệ ca ngợi công hạnh của Ngài và tổ chức Pháp hội kỷ niệm ngày vía Đức Phật Dược Sư như: Thuyết pháp, tụng kinh Dược Sư, niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, xưng tán 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư…với mục đích nhằm nhắc nhở các Phật tử cần phải noi theo tấm gương của Ngài, tinh tấn trên con đường tu học, thoát khỏi khổ đau.

Tại buổi lễ, trước khi chính thức diễn ra khóa lễ tâm linh, tụng kinh ” Dược Sư Bản Nguyện Công Đức”, xưng tán hồng danh của Đức Phật Dược Sư, Đại đức Thích Quảng Hiếu – Bản tự chùa Tân Hải đã chia sẻ cùng đại chúng về lịch sử Đức Phật Dược Sư, cũng như 12 đại nguyện và công hạnh của Ngài. Trong đó:

  • Đức Phật Dược Sư hiểu biết và thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gian, Ngài có thể chữa trị hết tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sinh, những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si phiền não gây ra.
  • Ánh sáng của Phật Dược Sư thật không nghĩ bàn “Trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi”.
  • Ánh sáng ấy chiếu đến đâu đều phá hết tăm tối vô minh của chúng sinh, đem lợi lạc và diệt tất cả những bệnh khổ thân tâm của chúng sinh, khiến cho họ xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ, giải thoát.
  • Về công năng của việc trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư, có thể nói là không thể nghĩ bàn.

Pháp hội kỷ niệm ngày vía Đức Phật Dược Sư PL. 2566 – DL. 2022 tại chùa Tân Hải đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính của người con Phật để  kính dâng lên Ngài nhân sự kiện Phật giáo trọng đại này.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận tại Pháp hội:

Thành Trung

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here