Trang chủ Tin tức Hà Nội: Đại diện các hành giả an cư hạ trường phía...

Hà Nội: Đại diện các hành giả an cư hạ trường phía Đông tạ pháp Đức Pháp Chủ GHPGVN

92
0
Dẫn đầu đoàn là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội cùng Chư tôn đức trong Ban chỉ đạo an cư và Ban tổ chức, Ban chức sự các Trường hạ: Bồ Đề, Liên Phái, Thị Cấm, Trung Hậu, Văn Điển, Khuyến Lương, Chùa Bộc, Bà Đá đã ra bái tạ Pháp đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN. 
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã đại diện chư tôn đức dâng lời tác bạch: “Vừa qua ngày 7/4 năm Bính Thân, chuẩn bị cho mùa Phật Đản cũng như chuẩn bị cho lễ hạ an cư PL2560 – DL2016, Tăng Ni Phật giáo thủ đô Hà Nội nói chung và 8 trường hạ phía Đông nói riêng chúng con đã trở về Tổ Đình đỉnh lễ Tổ sư, đỉnh lễ Đức Pháp Chủ để cầu thỉnh Ngài, thứ nhất là y chỉ vào Ngài để an cư, thứ hai là xin phép tác pháp an cư và khai pháp. Hôm nay đã là ngày 7/7 chuẩn bị cho kết thúc ba tháng an cư được viên mãn, cho ngày mai tất cả chúng con đồng loạt trong 8 trường hạ tạ pháp và hành đạo tự tứ. Giờ này chúng con xin phép đối trước Đức Pháp Chủ đê đầu đỉnh lễ bái tạ công đức thâm ân của Ngài, đã cho chúng con y chỉ vào Ngài để ba tháng an cư. Kính bạch Đức Pháp Chủ, trong 3 tháng an cư, Tăng Ni Phật giáo Hà Nội 17 trường nói chung và 8 trường hạ tiền an cư nói riêng hòa hợp, thanh tịnh, đại chúng nhất tâm an cư, tinh tiến hành đạo và tuân lời dạy của Ngài khai giảng bộ Phật Tổ Tam Kinh. Đến ngày hôm nay tất cả các trường tiền an cư cũng đã kết thúc giảng pháp để ngày mai bước vào ngày tạ Pháp, và chuẩn bị cho hành đạo và tự tứ. Chúng con đã hoàn thành gần xong mọi công việc của mùa an cư. Cho nên giờ này được phép của Ngài, chúng con trở về Tổ đình đây đối trước Ngài, đỉnh lễ bái tạ Ngài và chúng con kính trình các việc an cư để xin phép Ngài cho chúng con được như pháp hành đạo, và như pháp tự tứ. Nhân mùa Vu lan tri ân báo ân, chúng con thành tâm an cư công đức hồi hướng cầu nguyện Đức Pháp Chủ cửu trụ Sa Bà, làm bóng cây đại thụ che chở cho Phật giáo đồ Việt Nam nói chung và Phật giáo Hà Nội nói riêng”.
 
  
  
  
  
  
 
Nhân dịp này, Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN cũng đã có lời pháp nhũ tới chư tôn đức Tăng Ni, hành giả an cư: 
A Di Đà Phật!
Kính bạch chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng ni!
Chúng tôi cũng không biết là phúc duyên gì mà được thân thừa chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng ni, nhất là được trụ trì ở chốn Tổ đình đây là vì chư Tổ ở đây cũng có công hoằng dương Phật pháp, kiết hạ an cư và nhất là lại để tâm viết khắc được những bộ kinh còn lưu hành ở đây tức là Phật Tổ Tam Kinh, rồi các luận văn của Tổ tu hành. Ở đây còn một tạng ván kinh ấy, trong chiến tranh cũng bị làm bừa bãi, nhưng mà chúng tôi về rồi cũng thu lại được. Và lại được hợp thời chư Tăng về kiết hạ an cư, cũng thể hiện được sự duy trì đạo tâm và Pháp bảo của các bậc Tổ sư tiền bối đã thực hiện ghi khắc lại. Rồi lại thừa hành tiếp tục được chư tôn Hòa thượng, Tăng ni các trường cũng dành cho một cương vị về việc Pháp, thế nhưng mà cũng phải nói rằng chúng tôi thiếu sót nhiều lắm. Không lên được thăm hỏi các chư Tăng, Hòa thượng ở các trường. Đó cũng là một khuyết điểm. Thế nhưng nay một khóa hạ đã sắp kết thúc, chúng ta luôn luôn làm việc Pháp, tạ là tạ thời gian kiết hạ an cư, chứ còn Phật pháp chúng ta chung thân phải thực hiện, phải phụng hành chứ chúng ta không tạ rồi bỏ rơi. Thế cho nên chúng tôi cũng xin tùy hỷ với sự quan tâm của chư tôn Hòa thượng, là tạ việc 3 tháng an cư đã được Phật Tổ tế độ giúp cho được mạnh khỏe, tinh tiến, hành đạo và có thể còn tiếp tục mãi mãi nối theo sự nghiệp của Phật Tổ sau này, chứ chúng ta không phải chỉ tạ một hạ này là xong. Chúng ta còn phải gánh vác suốt đời. Hôm nay chư tôn đức về đây tạ là tạ công ơn của các bậc Tiên Tổ, chúng tôi chỉ là những người thừa sự thực hành, duy trì mạng mạch của Giáo hội mà chư Tăng giao phó. Chúng tôi phải thuận theo và thực hiện. Bây giờ các trường ở nội thành chư tôn đã an cư gần kết thúc, còn việc hành đạo chúng ta hành suốt đời chứ không phải chúng ta chỉ hành 3 tháng hạ rồi tạ không thôi. Chúng ta phải hành đạo suốt đời. Hôm nay chư Tăng và các đạo hữu đã về đến đây, có lời cho chúng tôi biết là khóa an cư này sắp hết, thì xin báo động để chuẩn bị cho ngày tự tứ. Các vị ra lễ Phật và cho chúng tôi biết tin đó. Chúng tôi xin cầu nguyện Phật Tổ chứng minh, gia hộ cho chư vị thân tâm thường an lạc, tinh tiến trên sự nghiệp phụng đạo yêu nước, làm tròn sứ mệnh của Phật Tổ giao phó trong việc chúng ta tu hành, còn thực ra thì chúng ta tạ là báo thời gian mùa hạ sắp hết, chứ chúng ta không phải tạ đi rồi về nằm nghỉ. Chúng ta phải làm và phải còn làm hăng hái hơn nữa vì nước chúng ta chưa được hoàn toàn trọn vẹn yên ổn, thì trách nhiệm của chúng ta còn phải bằng cách này hay cách khác, cách lễ Phật, cách cầu nguyện, cách ủng hộ quần chúng nhân dân để làm tròn sứ mệnh giữ gìn đất nước. Thế là chúng ta đã làm sứ mệnh báo đáp tứ ân, thiệu long Phật chủng. Hôm nay chư vị về đây và cho chúng tôi biết sự việc an cư sắp kết thúc năm nay, chúng tôi xin cầu nguyện Phật Tổ chứng minh gia hộ cho chư Tăng Ni trong các trường được toàn vẹn hành đạo trong 3 tháng yên cư được đoàn kết, hòa hợp, không có xích mích tai nạn. Đó là một điều chúng ta rất hoan hỷ, đã bảo ban nhau làm việc Đạo trong một thời gian cùng chung sống ở một trụ xứ. Chúng tôi xin cầu nguyện Phật Tổ chứng minh, gia hộ cho chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng ni các trường đều được thân tâm an lạc, và chúng ta sẽ tinh tiến hơn, phụng đạo và yêu nước, làm tròn sứ mệnh của Phật Tổ giao phó cho chúng ta suốt đời phải thực hiện.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.
Chư tôn đức Tăng, Ni đã nguyện y giáo phụng hành, nương theo lời dạy bảo của Ngài để tu tập trong Chính pháp nhằm báo đáp hồng ân của Đức Pháp Chủ.

  
  
  
  
  
  
  
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here