Trang chủ Blog chùa Hà Nội: Ngày thứ nhất – Khóa tu an lạc tháng 5...

Hà Nội: Ngày thứ nhất – Khóa tu an lạc tháng 5 năm Canh Tý tại chùa Bằng

Ngày 27 tháng 06 năm 2020, nhằm ngày 7 tháng 5 năm Canh Tý, đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về chùa Bằng (Linh Tiên Tự), số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội ngay từ sáng sớm để tham dự khóa tu an lạc theo lịch tu học hàng tháng.

193
0

Được biết, khóa tu an lạc tháng này sẽ diễn ra vào 2 ngày 27-28/06/2020.

Trong buổi sáng của ngày tu đầu tiên, Hòa thượng Trụ trì Thích Bảo Nghiêm đã làm lễ niêm hương bạch Phật yết Tổ, đăng đàn truyền Bát quan trai giới và có buổi thuyết giảng chia sẻ cho hành giả tu tập trong khóa tu về mười hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền.

Bồ Tát Phổ Hiền được nhắc đến với hạnh nguyện tu tập, đặc biệt đối với Pháp môn Tịnh độ, Bồ Tát Phổ Hiền cũng được coi như một vị Tổ trong pháp môn tu Tịnh độ đầu tiên của hàng Bồ Tát. Do vậy, trong tất cả các chốn thiền môn, tu sĩ cũng như các Phật tử đều tụng hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, và nguyện học theo gương hạnh của Ngài.

Để hiểu thấu đáo, kỹ càng về mười hạnh nguyện của Bồ Tát trong từng lời nguyện, trong ngày tu này, Hòa thượng trụ trì đã giảng giải kỹ hơn trên tinh thần kinh Hoa Nghiêm, mà điều đặc biệt nhất trong bộ kinh Hoa Nghiêm – Phẩm cuối cùng, phẩm thứ 40, đã nói về từng hạnh nguyện của Bồ Tát trong mười nguyện để các Phật tử nương đó mà tu tập, ngõ hầu mang lại nhiều lợi ích an lạc trong cuộc sống.

Trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới, trang đầu tiên đã nói về hạnh nguyện tu tập của Bồ Tát Phổ Hiền như sau “Nếu ai muốn trọn nên công đức của Phật thời phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn, những ai muốn tu học hạnh Phật thì phải tu mười hạnh nguyện này. Mười hạnh nguyện tại sao công đức lớn như vậy, thứ nhất là lễ kính các Đức Phật, thứ hai khen ngợi công đức của các Đức Như Lai, thứ ba là rộng tu cúng dàng, thứ tư là sám hối các nghiệp chướng, thứ năm là tùy hỷ công đức, thứ sáu là khuyên thỉnh Phật chuyển Pháp Luân, thứ bảy là thỉnh Phật trụ lâu ở đời, thứ tám là thường theo học Đức Phật, thứ chín là luôn luôn tùy thuận phương tiện độ chúng sinh, thứ mười là đem công đức tu tập chín hạnh nguyện trên hồi hướng cho Pháp giới chúng sinh.”

Mười hạnh nguyện trên là mười hạnh nguyện cao cả nhất mà những người Phật tử xuất gia cũng như tại gia tu tập trên con đường hành Bồ Tát đạo phải luôn luôn chú tâm hàng ngày, đây cũng chính là điều nhắc nhở người hành giả phải tu tập trọn vẹn mười hạnh nguyện.

Nếu ai muốn trọn vẹn quả tu Phật, muốn lên được quả vị Phật, thời phải tu mười Hạnh nguyện. Đây là nấc thang, là kim chỉ nam cho những người đệ tử Phật, Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, chúng sinh muốn thành thì phải theo Phật, Bồ tát Phổ Hiền đã dạy mười hạnh nguyện này”.

Sau thời pháp thoại ý nghĩa của Hòa thượng trụ trì, toàn thể đại chúng đã chí thành chí kính tụng bản kinh A Di Đà dưới sự chủ lễ của chư tôn đức Tăng bản tự, cầu nguyện Phật pháp xương long, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Đầu giờ chiều, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã quang lâm pháp tòa và thuyết giảng cho đại chúng về sáu hạnh nguyện còn lại trong mười hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền.

Theo Hòa thượng trụ trì, lời hạnh nguyện thứ năm là “Tùy hỷ công đức” rất quan trọng trong phép tu hành của mỗi người Phật tử. Trong phần thứ năm trong phép tu hành mười hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, người Phật tử chúng ta học được đức hạnh cao cả, tùy hỷ từ chư Phật cho tới cả chúng sinh mà được công đức.

Tiếp đến, các hạnh nguyện tiếp theo trong mười hạnh nguyện được Hòa thượng trụ trì giảng giải tường tận đến đại chúng.

Kết thúc ngày thứ nhất của khóa tu an lạc, quý Phật tử đã được Hòa Thượng trụ trì chia sẻ và giải thích rõ ràng mười điều hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền để hàng Phật tử coi mười hạnh nguyện này là hành trang để thực hành Bồ tát đạo. Qua đó giúp cho việc tu tập được tinh tấn hơn trong chính pháp, sớm ngày đến bờ giác an vui.

 

Thành Luân – Khải Sang – Huỳnh Được

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here