Trang chủ Tin tức Hải Phòng: Lễ tác pháp an cư tại hạ trường chùa Nam...

Hải Phòng: Lễ tác pháp an cư tại hạ trường chùa Nam Hải

135
0

An cư kiết hạ là pháp tu hành của các vị xuất gia trong ba tháng Hạ. Bắt đầu từ ngày Đản sinh của Đức Phật Thích Ca (15/4 âm lịch) cho đến ngày lễ Vu Lan (15/7 âm lịch). Năm nay do nhuận 2 tháng 6 nên lễ an cư được dời lại tiền an cư từ 15/5 âm lịch đến 15/7 âm lịch và hậu an cư từ 16/6 đến 15/8 âm lịch. Trong ba tháng an cư kiết hạ, tăng chúng tập họp trong một ngôi Chùa, trong một tùng lâm hay ở một chỗ thanh vắng để chuyên lo tu học, không làm một việc gì ngoài sự tu học để thúc liễn thân tâm,  trau dồi Giới – Định – Tuệ.

Năm nay cũng như những năm trước đó, toàn thể chư tăng đang tu học tại thành phố Hải Phòng đã vân tập về 2 cơ sở hạ trường. Đó là cơ sở hạ trường Tổ Đình Dư Hàng ( chùa Phúc Lâm) và cơ sở hạ trường trụ sở BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng ( chùa Nam Hải) để thực hiện cấm túc an cư trong 3 tháng an cư, kiết hạ từ ngày 16 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 8 năm Đinh Dậu.

Được biết mùa an cư năm nay thành phố Hải Phòng có tổng số 281 tỷ khiêu thực hiện cấm túc an cư. Trong đó có 65 tỷ khiêu tăng và 216 tỷ khiêu Ni. Tại cơ sở hạ trường tổ đình Dư Hàng ( Chùa Phúc Lâm) có 40 tỷ khiêu tăng và 113 tỷ khiêu Ni thực hiện cấm túc an cư; Cơ sở hạ trường chùa Nam Hải có 25 tỷ khiêu Tăng và 103 tỷ khiêu Ni thực hiện cấm túc an cư. Ca hai cơ sở hạ trường đều cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, trưởng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng làm ngôi đường chủ hạ trường.

Được biết tại cơ sở hạ trường 1 ( Chùa Nam Hải) sẽ khai pháp vào ngày 23/6 âm lịch và cơ sở hạ trường 2 ( Tổ Đình Dư Hàng) sẽ khai pháp vào ngày 28/6 âm lịch.

Phattuvietnam.net xin chia sẻ hình ảnh ghi nhận:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here