Trang chủ PGVN Nhân vật Hình ảnh HT.Thích Nhất Hạnh & ngài Thánh Nghiêm lúc sinh tiền

Hình ảnh HT.Thích Nhất Hạnh & ngài Thánh Nghiêm lúc sinh tiền

823

Tháng 03 năm 1995, Hòa thượng Thích Nhất Hạnh cùng các đệ tử hơn mười người đến thăm Pháp Cổ Sơn và có cuộc nói chuyện với ngài Thánh Nghiêm về chủ đề  “Thiền và Bảo vệ môi trường”.

Tháng 10, năm 1997, Hòa thượng Thích Nhất Hạnh cùng 40 đệ tử đã đến New York và đồng tổ chức buổi ra mắt sách mới với ngài Thánh Nghiêm

Có  hơn 300 độc giả, đa số là người phương Tây, đã tham dự chật kín địa điểm.

T.H