Trang chủ PGVN Nhân vật Hình ảnh Tang lễ Đức Đệ nhị Pháp chủ Giáo hội Phật...

Hình ảnh Tang lễ Đức Đệ nhị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Đại lão HT. Thích Tâm Tịch, phần một

2745

 Chư tôn Giáo phẩm TWGH họp chuẩn bị tang lễ

Cung nghinh nhục thân Hòa thượng tại Bệnh viện Hữu Nghị

Cung nghinh nhục thân Hòa thượng tại Bệnh viện Hữu Nghị

Nhục thân Hòa thượng hồi quy chùa Quán Sứ

Tùng Lâm Quán Sứ đón nhục thân Hòa thượng hồi quy

Nhục thân Hòa thượng tôn trí tại Lễ đường chùa Quán Sứ

Chư tôn Giáo phẩm cử hành lễ nhập kim quan

Chư tôn Giáo phẩm cử hành lễ nhập kim quan

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Chánh thư ký Hội đồng Chứng minh thụ đang cho môn đồ Pháp tử

Liên đài Hòa thượng Pháp chủ

Kim quan Hòa thượng Pháp chủ

Môn đồ pháp tử niệm hương thụ tang

Pháp tử khâm trực kim quan

Pháp tôn Tăng khâm trực kim quan

Chùa Quán Sứ những ngày tang lễ

Chư tôn Giáo phẩm GHPGVN kính viếng

Chư tôn Giáo phẩm GHPGVN kính viếng

Hòa thượng Lama Gangchen Tulku Rinpoche – Tebetal Zamahealer ký sổ tang

Ban Hướng dẫn Phật tử TW GHPGVN kính viếng

Ban kinh tế tài chính TWGHPGVN nhiễu kim quan

Hết phần một – xem tiếp phần haiphần ba