Trang chủ Thời đại Giáo dục Học viện PGVN tại Huế: Tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa...

Học viện PGVN tại Huế: Tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI

662
0

 

Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã ra thông báo số 57/2020/TB/HĐĐH ngày 05/5/2020 đến Tăng Ni thí sinh trong phạm vi cả nước về việc tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI (2020-2024).

– Thời gian và địa điểm phát/nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2020 tại Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

– Thời gian tuyển sinh: Ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2020 (03 và 04.7 Canh Tý)

– Địa điểm tuyển sinh: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế.

– Có thể tải Hồ sơ theo File đính kèm:

HỒ SƠ TUYỂN SINH CỬ NHÂN PHẬT HỌC KHÓA XI

http://phatgiaohue.vn/FileUpload/files/M%e1%ba%abu%20h%e1%bb%93%20s%c6%a1%20tuy%e1%bb%83n%20sinh%20kh%c3%b3a%2011(2).pdf

Dưới đây là thông báo chi tiết:

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here