Trang chủ Tin tức HV PGVN tại Hà Nội Tuyển sinh hệ cử nhân Phật học...

HV PGVN tại Hà Nội Tuyển sinh hệ cử nhân Phật học khóa VIII

97
0

   1. Chương trình ôn thi:
STT THỜI GIAN NGÀY D.LỊCH NGÀY Â. LỊCH NỘI DUNG  
1 14 giờ 24/03/2018 08/02 – Mậu Tuất Tăng Ni sinh tập trung  
2 7 giờ 25/03/2018 09/02 – Mậu Tuất Ôn thi môn:

 

Phật pháp căn bản

 
3 7 giờ 26/03/2018 10/02 – Mậu Tuất Ôn thi môn:

 

Phật giáo sử

 
4 7 giờ 27/03/2018 11/02 – Mậu Tuất Ôn thi môn: Ngoại ngữ  
  1. Chương trình thi tuyển sinh:
STT THỜI GIAN NGÀY D.LỊCH NGÀY Â. LỊCH NỘI DUNG  
1 14 giờ 01/04/2018 16/02 – Mậu Tuất Tăng Ni sinh tập trung  
2 8 giờ 02/04/2018 17/02 – Mậu Tuất TNS Nhận phòng thi –

 

Phổ biến quy chế thi

 
3 8 giờ 03/04/2018 18/02 – Mậu Tuất Thi môn:

 

 Phật pháp căn bản

 
4 14 giờ 03/04/2018 18/02 – Mậu Tuất Thi môn:

 

 Phật giáo sử

 
5 8 giờ 04/04/2018 19/02 – Mậu Tuất Thi môn: Ngoại ngữ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here