Trang chủ Quốc tế Ni sư Chứng Nghiêm gửi thư phân ưu đến môn phong Thiền...

Ni sư Chứng Nghiêm gửi thư phân ưu đến môn phong Thiền sư Nhất Hạnh

262
0

Chứng Nghiêm vừa hay tin Thiền sư (thượng) Nhất (hạ) Hạnh xả báo viên tịch, vô cùng thương tiếc khôn nguôi!

Chứng Nghiêm và Thiền sư có duyên hạnh ngộ vào tháng 3 năm 1995, trong thời gian Thiền sư ghé thăm Đài Loan, lịch trình bận rộn vẫn đặc biệt dành thời gian ghé thăm tịnh xá Tĩnh Tư ở Hoa Liên, giao lưu kinh nghiệm hoằng pháp lợi ích chúng sinh, trong lúc đàm đạo, trông thấy được phong thái phẩm hạnh của thiền sư, khiến người khác yêu mến kính trọng; lại cảm nhận sâu sắc tâm đạo tương đồng của đôi bên, có thể gọi là khác nhau lối tiếp cận nhưng cùng về một mục tiêu.

Thiền sư sinh ra ở Việt Nam, trưởng thành quan tâm chú ý đến khổ nạn thế gian, ra sức thực hành Phật giáo nhập thế, cho suốt cuộc đời, cổ súy vì hòa bình và hoằng dương Phật pháp. Những năm đầu tuy cảm nhận sâu sắc cái khổ của chiến tranh, nhưng không lấy làm khốn khổ, mà chuyển hóa thành từ bi, sức mạnh của sự tha thứ, bằng hòa bình hóa giải xung đột, dùng từ bi xoa dịu khổ nạn, không phân biệt chúng tộc, tôn giáo, đối tượng, đều mang đến tình thương bình đẳng; còn quan tâm lâu dài đến nạn nhân của chiến loạn, cứu giúp cô nhi, người tị nạn tái định cư, phục vụ cung cấp hỗ trợ y tế, chỗ ở…Ngoài ra, trong thời gian cư trú tại Pháp, xây dựng nên Trung tâm tu thiền Làng Mai, thúc đẩy tu tập Chánh Niệm, cho nhân sĩ có lòng cầu học Phât pháp trên khắp thế giới, cung cấp con thuyền phương tiện học Phật, mang Phật pháp phổ biến đến thế giới phương Tây, dựng nên một ngọn hải đăng bất diệt.

Thiền sư vâng theo bổn hoài của Đức Phật, lấy tâm xuất thế đi vào thế sự, có thể xem là một hình mẫu, Chứng Nghiêm có sự đồng cảm sâu sắc. Chứng Nghiêm cả đời tận lực thúc đẩy con đường Bồ Tát trong nhân gian (xã hội), đã hơn 50 năm nay, tình nguyện viên Tzu Chi tham gia vào quan tâm chăm sóc từ thiện trên toàn cầu, cứu trợ thiên tai quốc tế, viện trợ cho người dân tị nạn v.v… Từ trong từ bi lợi tha, thấy người khổ biết được mình có phước, tuệ mệnh trưởng thành, hy vọng đạt đến mục tiêu lòng người đều tịnh hóa, xã hội an lành. Có thể thấy, tư tưởng quan niệm của Tzu Chi và tinh thần Phật giáo nhập thế mà Thiền sư suốt đời ra sức hướng dẫn, không hẹn mà gặp.

Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Tin tưởng sâu sắc rằng tinh thần đại từ của Thiền sư cùng trí tuệ và tư tưởng lập thân hành đạo, làm sáng tỏ cho hậu thế, truyền lại lâu dài và phổ biến rộng rãi, đáng để chúng tôi noi theo.

Người sáng lập Tổ chức Từ thiện Phật giáo Tzu Chi
Thích Chứng Nghiêm
Kính điếu!
Ngày 22 tháng 1 năm 2022


LLM dịch

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here