Trang chủ Từ Thiện Xã Hội Ủng hộ xây chùa Tâm thư hùn phước xây dựng chùa Sắc Tứ Giác Minh

Tâm thư hùn phước xây dựng chùa Sắc Tứ Giác Minh

512
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH QUẢNG TRỊ
 
TÂM THƯ KÊU GỌI PHÁT TÂM CÔNG ĐỨC

(Xây dựng chùa Sắc Tứ Giác Minh (thôn Ái Tử- xã Triệu Ái – huyện Triệu Phong – tỉnh Quảng Trị)
 
                       

Kính thưa toàn thể nhân dân cùng thập phương thiện tín Phật tử gần xa!

Chùa Sắc Tứ Giác Minh là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời nhà Nguyễn đi vào Đàng Trong mở mang bờ cõi. Trãi qua thời gian mưa nắng, chiến tranh thiên tai khắc nghiệt nên ngôi Tam Bảo đã xuống cấp nghiêm trọng. Các hạng mục phục vụ đời sống sinh hoạt của chư Tăng và tín đồ Phật tử đến lễ Phật tu học vẫn còn chưa có. Vì vậy mỗi khi thời thiên bất thường thì sinh hoạt của chùa gặp nhiều khó khăn trở ngại.

Đứng trước cảnh suy tàn của ngôi cổ tự mà tấm lòng người Phật tử dấy lên bao nỗi niềm băn khoăn suy ngẫm: Làm sao để trùng hưng lại ngôi cổ tự tố hảo như xưa, làm sao để nhân dân tín đồ Phật tử đến chùa có nơi sinh hoạt, tu học tạo phúc nhằm nuôi dưỡng đạo đức tâm linh?
Với những ý niệm như vậy, nhưng hiềm một nỗi kinh tế còn nhiều khó khăn hạn hẹp, chùa lại nằm trên một vùng quê nghèo của huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị nên khi tiến hành xây dựng gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay chùa đang khởi công tu bổ lại Tam Bảo để lưu giữ lại các công trình mà người xưa để lại và tiến hành xây dựng lại nhà Tăng, Giảng Đường, cổng Tam Quan, nhà khách, nhà bếp để phục phụ sinh hoạt cho chư Tăng và tín đồ Phật tử tu học.
Tổng kinh phí xây dựng khoảng: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng)
     
Vậy nên nhà chùa kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa, các nhà hảo tâm, các đoàn thể tổ chức xã hội, các công ty, các cá nhân và gia đình phát tâm công đức tâm lực, tài lực, vật lực để công trình sớm được hoàn thiện viên mãn.


Chúng tôi hy vọng với tấm lòng mến mộ cảnh chùa, lòng yêu mến quê hương Ái Tử, nơi sinh ra nhị vị Hòa Thượng : Đức đệ Nhị Tăng Thống Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên – Tổ Đình Thiền Tôn (Huế), Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Hạnh – Tổ Đình Vạn Phước (Huế), cũng như lòng khát ngưỡng công đức nơi Tam Bảo, quý vị hãy nêu thiện duyên xả tài cầu phúc để tích đức cho con cháu muôn đời, phát tâm bội hỷ bằng tinh thần cũng như vật chất giúp công trình phúc đức sớm được thành tựu.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, Chư Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp, Thiện Thần anh linh minh huân gia hộ cho quý vị cùng toàn thể gia đình cát tường an lạc, sức khỏe khang an, công việc hanh thông, sở cầu sở nguyện được như ý.

                                                                                                  Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh.

Mọi phát tâm công đức xin liên hệ:
 
Đại đức Thích Thiện Tư: ĐT: 0914132391                                                             
STK: Nguyễn Phúc Đạo: 0161001594034                                                          Trụ trì chùa Sắc Tứ Giác Minh
Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Huế                                                                  Đại đức Thích Thiện Tư