Trang chủ Tin tức Tăng Ni Phật giáo Hà Nội đỉnh lễ Đức Đệ Tam Pháp...

Tăng Ni Phật giáo Hà Nội đỉnh lễ Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN

87
0
Đoàn gồm có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm –Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Thanh Chính – Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Tiến Đạt – Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Tuấn – Phó trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội cùng chư tôn đức trong Ban chỉ đạo Hạ an cư PL2558 và Ban tổ chức, Ban chức sự các Trường hạ: Tổ đình Võ Lăng, Tổ đình Hưng Khánh, Tổ đình Mậu Lương, Tổ đình chùa Thầy, Tổ đình Thuần Nghệ, Tổ đình Lại Yên, Tổ đình Hội Xá, chư Tăng an cư tại Tổ đình Quang Lãng – Viên Minh đã ra đỉnh lễ Đức Đệ Tam Pháp Chủ. Đầu tiên là xin bái tạ Pháp trong 3 tháng an cư, các Trường hạ của Phật giáo Hà Nội đã nương vào Đức Đệ Tam Pháp Chủ để an cư. Hôm nay các vị tôn đức hành giả an cư về bái tạ Ngài và nhân dịp sắp tới ngày Tự Tứ cũng ra hành lễ khánh tuế Tăng Lạp Đức Pháp Chủ, kính nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ Đức Pháp Chủ thân tâm thường an lạc, cửu trụ Sa Bà, làm bóng cây đại thụ cho Phật giáo Việt Nam nói chung và Tăng Ni GHPGVN Thành phố Hà Nội nói riêng được ân chiêm công đức.
Nhân dịp này, Ngài cũng có đôi lời pháp nhũ khuyến tấn Tăng Ni hành giả an cư như pháp như luật trong 3 tháng an cư đã thành tựu, nay chuẩn bị tới những ngày hành đạo và Tự tứ như pháp. Ngài cũng khuyến tấn Tăng Ni trên bước đường hành đạo, lấy Giới luật nghiêm thân và chú trọng việc Hoằng Pháp độ sinh, làm lợi ích cho Đạo Pháp, cho quốc gia xã hội. Chư tôn đức Tăng Ni đã nguyện y giáo phụng hành, nương theo lời dạy bảo của Ngài để tu tập trong Chính pháp nhằm báo đáp hồng ân của Đức Pháp Chủ.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here