Trang chủ PGVN GHPGVN Thông bạch Tổ chức An cư Kiết hạ của Hội đồng trị...

Thông bạch Tổ chức An cư Kiết hạ của Hội đồng trị sự GHPGVN PL 2550

78
0

Về mặt tổ chức:


1. Tại các Tỉnh – Thành hội Phật giáo: Việc tổ chức ACKH do Ban Trị sự chịu trách nhiệm xin phép và ấn định địa điểm trên cơ sở được chính quyền địa phương chấp thuận. Mỗi đơn vị Tỉnh – Thành hội Phật giáo có thể tổ chức từ hai điểm ACKH tập trung trở lên, Tăng Ni an cư riêng biệt. Nếu Ban Trị sự Tỉnh – Thành hội Phật giáo ủy nhiệm cho Ban Đại diện quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh tổ chức đều thực hiện theo các quy định đã nêu.


 


2. Đối với những đơn vị Tỉnh – Thành hội Phật giáo không đủ điều kiện tổ chức ACKH tập trung, có thể tổ chức liên tỉnh và đề nghị chính quyền địa phương cho Tăng Ni đến ACKH tại những Tỉnh – Thành hội Phật giáo có tổ chức ACKH tập trung.


 


3. Khuyến khích Tăng Ni an cư tại các trường hạ tập trung (nội thiền) do Ban Địa diện, Ban Trị sự các tỉnh – thành tổ chức thực tập thuyết giảng, làm báo tường để đánh giá thành quả tu học của hành giả an cư.


 


4. Đối với những cơ sở tự viện tập thể có đông Tăng Ni, muốn tổ chức an cư tại chỗ thì phải xin phép và được Ban Đại diện, Ban Trị sự Tỉnh – Thành hội Phật giáo chấp thuận bằng văn bản mới hợp lệ.


 


5. Tùy theo điều kiện và khả năng của địa phương, Ban Trị sự Tỉnh – Thành hội Phật giáo có thể tổ chức các khóa bồi dưỡng trụ trì, phó trụ trì, chuẩn bị trụ trì và một số công tác chuyên môn.


 


Nội dung sinh hoạt trong 3 tháng hạ:


 


1. Thực hiện đầy đủ các thời khóa tụng niệm, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành… để thể hiện các oai nghi tế hạnh trong tu tập, sinh hoạt hàng ngày.


 


2. Tùy theo trình độ của Tăng Ni từng địa phương, Ban Giảng huấn có thể trích giảng một số vấn đề trong Kinh, Luật của chương trình Học viện Phật giáo Việt Nam, Cao đảng Phật học hoặc của Trung cấp Phật học hay giảng chuyên đề cho hành giả an cư tại các trường hạ đạt kết quả tốt đẹp.


 


3. Đối với những trường hạ có nhiều vị trụ trì và Tăng Ni lớn tuổi, có thể kết hợp chương trình bồi dưỡng Trụ Trì và công tác hành chánh Giáo hội theo một số tài liệu như: Luật học đại cương, Yết ma chỉ nam, tài liệu liên quan đến quan điểm trụ trì, chương trình hoạt động nhiệm kỳ V (2002-2007) của Hội đồng Trị sự GHPGVN, Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 khóa V Trung ương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, chương trình hoạt động và nghị quyết của Ban Trị sự Tỉnh – Thành hội Phật giáo.


 


4. Đối với những trường hạ có nhiều Tăng Ni trẻ, nên chú trọng đến phần phát hiện những nhân tố mới trong Phật giáo, thông qua phần thực tập diễn giảng và làm báo tường. Trung ương Giáo hội ủy nhiệm cho Ban trị sự, Ban Giảng huấn các trường hạ tổ chức và hướng dẫn phần này. Nếu có yêu cầu nhờ Trung ương Giáo hội hỗ trợ thì đề nghị quý Ban Trị sự gởi văn thư về Văn phòng TƯGH trước ngày khai hạ một tháng để tiện việc sắp xếp.


 


5. Sắp xếp thời gian mời vị đại diện Ban Tuyên huấn, Ban Tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố đến trình bày một số vấn đề liên quan đến tôn giáo và giới thiệu nội dung các bộ Luật đã được Nhà nước ban hành, nhất là Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 22/CP cũng như báo các tình hình thời sự trong và ngoài nước.


 


Thời gian ACKH:


 


1. Đối với Phật giáo Bắc tông và hệ Khất sĩ, thời gian tiền an cư bắt đầu vào ngày 16-4 âm lịch, kết thúc vào ngày 16-7 âm lịch.


 

2. Đối với Phật giáo Nam tông, thời gian an cư sẽ bắt đầu vào ngày 15-6 âm lịch, kết thúc vào ngày 15-9 âm lịch. Riêng năm Bính Tuất, nhuần 2 tháng 7, do vậy, kết thúc ACKH của chư Tăng Nam tông vào ngày 15-8 âm lịch.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here