Trang chủ Tin tức Thông báo Thông báo: Cử đoàn đại biểu tham dự Đại lễ Phật...

Thông báo: Cử đoàn đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản (Vesak)

64
0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

———————–

Số: 050 /TB-HĐTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————– 

         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v cử Đoàn đại biểu tham dự

Đại Lễ Phật đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014 tại Bái Đính, Ninh Bình

Kính gửi: BAN TRỊ SỰ GHPGVN CÁC TỈNH, THÀNH

Đại lễ Phật đản (Vesak) năm 2014 được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức tại Cố đô Hoa Lư, Trung tâm Phật giáo Tràng An – Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, từ ngày 07 – 11/5/2014. Đây là một vinh dự to lớn của Giáo hội, một sự kiện trọng đại của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

Để Đại lễ Phật đản (Vesak) được thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN hướng dẫn việc cử đoàn Đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản theo các quy định như sau:

1. Chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tại địa phương là đại biểu đương nhiên.

2. Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố đề cử đoàn Đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản 2014 tại Ninh Bình, từ ngày 07 – 11/5/2014 (09 đến ngày 13/4/Giáp Ngọ). (theo chỉ tiêu phân bổ đại biểu)

3. Quý Ban Trị sự cần liên hệ với Ban Tôn giáo, Ban Tôn giáo – Dân tộc, Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh, thành để được giúp đỡ các vấn đề có liên quan đến đoàn Đại biểu đi tham dự Đại lễ Phật đản (có thể nhờ cơ quan, tổ chức đài thọ chi phí cho Đoàn).

4. Đại biểu là thành viên HĐCM, HĐTS: Ban Tổ chức đài thọ chi phí di chuyển; ăn nghỉ, khách sạn.

5. Đoàn đại biểu Ban Trị sự các tỉnh, thành: Tự túc chi phí di chuyển;ăn nghỉ khách sạn Ban Tổ chức đài thọ.

6. Danh sách Tăng Ni và Phật tử khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) tham dự Đại lễ Phật đản do Quý Ban đăng ký trực tiếp tại Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN – Thiền viện Quảng Đức, quận 3, Tp. HCM; Danh sách Tăng Ni và Phật tử (Phía Bắc) do Quý Ban đăng ký trực tiếp tại Văn phòng 1 TWGH – Chùa Quán Sứ, Hà Nội.

7. Quý Ban lập danh sách đoàn Đại biểu theo cơ cấu như sau:

– Thành viên HĐCM, HĐTS.

– Đại biểu địa phương do Ban Trị sự đề cử theo số lượng phân bổ.

– Danh sách đoàn Đại biểu gửi về Văn phòng TWGH chậm nhất là 10/03/2014.

+ Các Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Bắc gửi về Văn phòng 1 – Chùa Quán Sứ, Hà Nội. Email:vp1giaohoi@gmail.com;

+ Các Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Nam gửi về Văn phòng 2 – Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, TP. HCM; Email: vitinhvp2@yahoo.com

– Văn phòng Trung ương Giáo hội sẽ gửi thư mời theo danh sách Quý Ban đăng ký.

– Danh sách đoàn Đại biểu cần ghi rõ phương tiện di chuyển để Ban Tổ chức thuận tiện bố trí đón tiếp và sắp xếp:

+ Phương tiện máy bay.

+ Phương tiện tàu hỏa.

+ Phương tiện ô tô.

– Vì tính chất quan trọng của Đại lễ Phật đản, Đại biểu trong và ngoài nước rất đông, do đó phù hiệu Đại lễ Phật đản được in tên Đại biểu và in mã số, mã vạch để kiểm tra khi vào Hội trường chính của Đại lễ, nhất là trong việc bố trí nơi ăn nghỉ cho Quý Đại biểu. Đề nghị Quý Ban cần thảo luận kỷ khi giới thiệu đoàn Đại biểu, danh sách đoàn Đại biểu gửi về Văn phòng TWGH phải là danh sách chính thức, không có sự điều chỉnh, bổ sung số lượng Đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản, ngoại trừ trường hợp đặc biệt.

8. Ban Tổ chức đón tiếp các đoàn Đại biểu vào ngày 06/5/2014; tiễn đoàn ngày 11/5/2014.

9. Đại biểu khách quý cấp Trung ương và tỉnh, thành Trung ương Giáo hội sẽ có thư mời riêng.

Để Đại lễ Phật đản (Vesak) 2014 được thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Quý Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành khẩn trương thực hiện có kết quả nội dung tinh thần Thông báo này.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

 

Nơi nhận :

– Như trên “để thực hiện”

– UBND, UBMTTQ, BTG Tỉnh – Thành

được biết và hỗ trợ”

– Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC kiêm TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here