Trang chủ Tin tức TP.HCM: Trọng thể khai mạc Đại giới Đàn Trí Tịnh PL:2561

TP.HCM: Trọng thể khai mạc Đại giới Đàn Trí Tịnh PL:2561

181
0

Buổi lễ Khai mạc có dự chứng minh của chư tôn đức Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh: HT.Thích Trí Quảng – Phó pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh; HT.Thích Giác Nhường – Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Hiển Tu – Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Giác Tường, HT.Thích Như Niệm – đồng UVTT HĐCM; HT.Thích Minh Chơn, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Giác Hà, HT.Thích Tịnh Hạnh – đồng Thành viên HĐCM, chứng minh Phật giáo TP.HCM. HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; chư Tôn đức Phó Chủ tịch: HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Thiện Tâm; HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 T.Ư; chư tôn đức Phó Văn phòng 2 T.Ư: HT. Thích Tấn Đạt, UV. Thư ký HĐTS; HT. Thích Giác Liêm, UV. Thường trực HĐTS; chư Tôn đức Ủy viên Thường trực HĐTS: HT. Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư; HT. Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; cùng chư Tôn đức HĐTS, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, 24 quận, huyện.

Đại Giới Trường Việt Nam Quốc Tự

Cung rước Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Hội đồng thập sư Giới Đàn

Được biết, Đại giới đàn Trí Tịnh, PL; 2562 lần đầu tiên được mở tại VNQT nên Hòa thượng Trưởng Ban Tổ chức mong muốn phải thực hiện cho được Trang nghiêm và thanh tịnh theo nghi thức của Thiền gia các hình thức bên ngoài cũng đã tiết giảm và chú trọng đến nội dung bên trong được quan tâm đem lên hàng đầu. Các hình thức như các baner, biểu ngữ, trần thiết bông hoa v..v đều hạn chế phô bày, thay vào đó là các thời khóa sinh hoạt oai nghi tế hạnh đã được Ban quản giới tử chăm sóc, hướng dẫn chu đáo, nghiêm túc vì đây là tính chất quan trọng của việc chọn người làm Phật (Tuyển Phật trường) như công tác thi khảo thí, khảo hạch để chọn được người có trình độ, năng lực học đạo thật sự nhằm thừa kế làm trang nghiêm, thanh tịnh và rạng rỡ muôn nơi giòng họ Thích.

Việc tấn đàn truyền giới cũng đươc chọn lựa các vị giáo sư, giáo giới trong Hội đồng Thập sư nhằm hướng dẫn dạy cho các Tân Tỳ kheo, Tỳ kheo ni những điều cần thiết theo quy định của Đức Phật, đế có được đội ngũ thừa kế xứng đáng cho xã hội.

Đại giới đàn Trí Tịnh đươc bắt diễn ra ngày 2.5.2018 các giới tử vân tập thi khảo hạch, ngày 7.5.2018 Đại giới đàn Trí Tịnh bắt đầu tiếp nhận các giới tử tại các giới trường Việt Nam Quốc Tự, chùa Từ Nghiêm, chùa Dược Sư, chùa Huê Lâm, chùa Bửu Quang, tịnh xá Trung Tâm và tịnh xá Ngọc Phương, ngày 8.5.218 chính thức khai mạc, tấn đàn truyền giới chính thức từ ngày 08-10/5 (nhằm 23-25/3 Mậu Tuất)

Phát biểu khai mạc, HT. Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó ban Tổ chức Đại Giới đàn nhấn mạnh: “Phật sự hàng đầu của Giáo hội là hoằng dương Chánh pháp, đào tạo Tăng tài, khai Giới đàn để trao truyền giới pháp cho Tăng Ni đủ điều kiện thọ giới hầu kế thừa mạng mạch Phật pháp mãi hưng thịnh tồn tại trên thế gian này.”

HT.Thích Thiên Tánh thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL:2561

Thay mặt Trung ương Giáo hội, HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã Cung tuyên Tiểu sử cố Trưởng lão HT.Thích Trí Tịnh, tôn hiệu được lấy làm tôn danh của Đại giới đàn, nguyên Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, nguyên Chủ tịch HĐTS GHPGVN, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP, Chánh Thư ký Đại giới đàn Trí Tịnh báo cáo; Đại giới đàn có tất cả 931 giới tử Tăng Ni đăng ký hồ sơ, đã có 907 giới tử Tăng Ni tham dự khảo hạch và có 876 Tăng Ni trúng tuyển, và được xét tuyển để chính thức nhập giới trường. Ngoài ra, còn có gần 500 hồ sơ của Phật tử xin thọ Bồ-tát giới.

TT.Thích Thiện Quý báo cáo công tác tổ chức Đại Giới Đàn

Theo đó, địa điểm truyền giới cho Giới tử Tăng (Bắc Tông): Việt Nam Quốc tự (giới tử Tỳ kheo, Sadi); địa điểm truyền giới cho giới tử Ni (Bắc Tông): Chùa Từ Nghiêm (giới tử Tỳ kheo Ni), Chùa Dược Sư (giới tử Thức Xoa Ma Na), Chùa Huê Lâm (giới tử Sadi Ni).

Địa điểm truyền giới cho giới tử hệ phái Nam tông Kinh: Chùa Bửu Quang (giới tử Tỳ kheo, Sadi và Tu nữ).

Địa điểm truyền giới cho giới tử hệ phái Khất sĩ: Tịnh xá Trung tâm (giới tử Tỳ kheo và Sadi), Tịnh xá Ngọc Phương (giới tử Tỳ kheo Ni, Thức xoa và Sadi Ni).

Về thành phần thập sư truyền giới, TT.Thích Quang Thanh đã thông qua danh sách cung thỉnh chư tôn đức giới sư Đàn Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na.

Đàn Tỳ-kheo (Bắc tông) do HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP đương vi Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Minh Thông – Phó BTS GHPGVN TP đảm nhiệm Yết-ma A-xà-lê kiêm Tuyên Luật sư; HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM, Chứng minh Phật giáo TP.HCM – Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư tôn đức tôn chứng: HT.Thích Minh Hiền (Q.3), HT.Thích Minh Hiền (Q.1), HT.Thích Tắc Lãnh, HT.Thích Thiện Minh, HT.Thích Thánh Tâm, HT.Thích Minh Tâm, HT.Thích Chơn Phát.

Đàn Sa Di (Bắc Tông ) do HT.Thích Huệ Minh, đương vi Hòa thường Đường đầu Đàn; HT.Thích Chơn Không, Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Hiển Đức, Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư tôn đức tôn chứng minh.

TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP đảm nhiệm vai trò Điển lễ – Dẫn thỉnh cho Đàn Tỳ Kheo, Sa Di.

Đàn Tỳ-kheo-ni do NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Q.Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư đương vi Đường đầu Hòa thượng; NT.Thích nữ Tịnh Giới, Yết-ma A-xà-lê; NT.Thích nữ Hải Thành, Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư tôn đức Ni tôn chứng. Điển lễ và Dẫn thỉnh đàn Tỳ-kheo-ni: NT.Thích nữ Nhật Khương.

Đàn Thức-xoa-ma-na do NT.Thích nữ Như Đức, đương vi Hòa thượng Đường đầu; NT.Thích nữ Như Quang, Yết-ma A-xà-lê; NT.Thích nữ Tắc Thinh, Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư tôn đức Ni tôn chứng; NT.Thích nữ Tắc Sen – Điển lễ và Dẫn thỉnh.

Đàn Sa-di-ni do  NT.Thích nữ Như Châu, đương vi Đường đầu Hòa thượng; NT.Thích nữ Như Ý, Yết-ma A-xà-lê; NT.Thích nữ Như Xuân, Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư đức Ni tôn chứng; NS.Thích nữ Như Thủy – Điển lễ và Dẫn thỉnh.

Đàn giới biệt truyền Hệ phái Nam tông Kinh, Đàn Tỳ-kheo do HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, đương vi Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Hộ Chánh, Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Thiện Nhân, Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư tôn đức tôn chứng. Đàn Sa-di và Tu nữ cung thỉnh HT.Thích Viên Minh, đương vi Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Thiện Minh, Yết-ma A-xà-lê; TT.Thích Thiện Đạt, Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức tôn chứng.

Đàn giới biệt truyền Hệ phái Khất sĩ, Đàn Tỳ-kheo do HT.Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ HĐCM, đương vi Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Giác Tường, Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Giới, Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư tôn đức tôn chứng. Đàn Sa-di cung thỉnh HT.Thích Giác Tường, đương vi Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Giác Giới, Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Hà, Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư tôn đức tôn chứng. Đàn Tỳ-kheo-ni cung thỉnh NT.Thích nữ Tân Liên, đương vi Đường đầu Hòa thượng; Đàn Thức-xoa-ma-na cung thỉnh NT.Thích nữ Phục Liên, đương vi Đường đầu Hòa thượng; Đàn Sa-di-ni cung thỉnh NT.Thích nữ Viên Liên, đương vi Đường đầu Hòa thượng.

Ban Tổ chức cũng cung thỉnh Hội đồng giới sư truyền Bồ-tát giới tại Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự.

Trong buổi lễ khai mạc, đại diện của toàn thể giới tử thành tâm phát nguyện trước chư tôn đức chưng, chư tôn đức Giới sư: Sau khi thọ lãnh giới pháp, chư giới tử sẽ luôn tôn kính giới luật như mạng sống của mình, nghiêm trì các giới đã thọ, chuyên cần tinh tấn trong tu học, không để các dục vọng trói buộc; quyết tâm đoạn trừ các ác pháp, gieo trồng và phát huy thiện pháp để trở thành vị tu sĩ gương mẫu, một công dân hữu ích cho xã hội, làm mô phạm cho nhân thiên, và chúng hữu tình…

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP, Trưởng ban Tổ chức đã thay mặt chư tôn giáo phẩm chứng minh, Hội đồng Thập sư Tăng Ni ban đạo từ đến giới tử Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561.

Cuối cùng là phát biểu cảm tạ của HT. Thích Thiện Đức, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Sau lễ Khai mạc là buổi khai đạo giới tử của Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Trưởng Ban Tăng sự Trung ương, tuyên luật sư Đại giớ đàn Trí Tịnh 2018. Tiếp theo đó các giới tử của các hệ phái lần lượt trở về trú xứ của các giới trường để chuẩn bị cho công tác tấn đàn truyền giới vào lúc 14 giờ 00 chiều hôm nay 8.8.2018. 

Hình ảnh lễ Khai mạc Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL:2561

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here