Trang chủ Văn hóa TT.Thích Tiến Đạt : Kinh sách hư rách, mối mọt, mục nát...

TT.Thích Tiến Đạt : Kinh sách hư rách, mối mọt, mục nát được chư vị Tổ sư xử lý thế nào?

1149
0

“…Ngày xưa bất kể một cái chữ Nho chúng tôi học, giấy có viết chữ không bao giờ được vất bỏ xuống dưới đất. Nếu mà những tờ giấy mà có viết một chữ Phật, chữ Kinh….là ngày xưa không được phép đốt, đốt là có tội… “


Ngày xưa bất kể một cái chữ Nho chúng tôi học, giấy có viết chữ không bao giờ được vất bỏ xuống dưới đất. Nếu mà những tờ giấy mà có viết một chữ Phật, chữ Kinh….là ngày xưa không được phép đốt, đốt là có tội.

Nếu mà viết rồi ngày xưa chúng tôi học chữ nho, nếu mà có chữ Phật chúng tôi phải xé ra, bỏ vào miệng nhai để nuốt, tức là “phải để Phật pháp ở trong Tâm” không có được vất bỏ, không được đốt bỏ.

Kinh sách ngày xưa học, xử lý thế nào? Ngày xưa cũng có lúc để quên, các quyển sách này nó mục, nó mối, thì khi mà làm tượng Phật, thì các kinh sách cũ này, được trộn với sơn, để bả lên thân của các pho tượng, chứ cái này không có được đốt. Nó tạo lên khi mà cái giấy này ngâm với sơn thì tạo lên một lớp chất liệu giống như hồ mà chúng ta trát tường như bây giờ, thì người ta mới bắt đầu phết lên thân các pho tượng gỗ và sau đó sơn.

Đó là cái cách để mà xử lý các kinh sách đã cũ nát.

Hoặc có những pho tượng mà bên trong làm bằng đất rỗng thì tất cả các kinh này được trộn lại và để vào bên trong coi như một thứ Yểm Tâm. Chứ kinh sách không có được bỏ phí, cũng không được xử lý một cách bừa bãi.

Hoặc giả ngày xưa có các cái giấy nhỏ hoặc là…ngày trước chúng tôi có học chép kinh, chép mà chữ xấu thì không thể làm kinh đọc tụng được, cho nên là những cái đó thì lại phải mang đi hóa, tức là đốt nó đi đấy. Nhưng mà phải để tập chung lại, lúc nào mà đốt thì phải làm giống như là Lễ Trà Tỳ, tức là phải tụng kinh, trì chú, rồi tụng Bát Nhã.

Các Tổ nói “Đấy coi như Pháp thân của Phật, cũng coi như thân của Phật, phải tổ chức làm giống như Lễ Trà Tỳ, tức là hỏa táng các bậc cao Tăng, hỏa táng các tượng Phật, kinh đó phải đem được hỏa…Và cái tro đó phải được thu nhặt lại và để trong bát hương, thờ trên Tam Bảo. Chứ không được vất bỏ ra bên ngoài

Đây là cách thức mà chư tổ xử lý đối với những kinh sách hỏng, mối, hoặc là mục nát.

Ngày xưa mà chùa có kinh mà hỏng phải chờ lúc nào đấy biết chùa nào người ta làm tượng phải mang lên cúng, cho người ta sử dụng cái đó, người ta trộn với sơn, để người ta đắp lên tượng Phật, hoặc những nơi mà người ta có xây tháp, tượng cũ, kinh sách cũ, phải mang đến để nhập trong các tháp đó để thờ. Chứ không phải như bây giờ chúng tôi thấy là nhiều cái kinh sách cũ rồi các Thầy không dùng, rồi các vị xử lý vất bừa bãi, hoặc là bán luôn cho người ta làm giấy vụn, và nó biến thành các giấy vụn bên ngoài, kể cả các nhà in rồi các kinh sách người ta in của chúng ta, nội dung bị in hỏng họ vẫn bán cho giấy vụn rồi vất vào các nơi xó rác bẩn thỉu, và như thế đối với Kinh sách đã phạm tội bất kính với Pháp Bảo. Cho nên xưa kia đối với kinh sách là hết sức coi trọng, bởi vì cái Cốt Lõi Của Phật Pháp Chính Là Giáo Pháp Của Đức Phật, và để truyền tải các cái giáo pháp đó, truyền tải những kinh điển đó cho đến ngày nay thì đó là cái công phu của các Tổ sư từ việc là truyền bá, dịch kinh, in kinh, viết sách và cho đến bây giờ…


theo MINH TRUNG ghi

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here