Trang chủ PGVN Nhân vật Tưởng niệm Đức đệ nhất Pháp chủ: Đạo từ của HT. Pháp...

Tưởng niệm Đức đệ nhất Pháp chủ: Đạo từ của HT. Pháp chủ Thích Đức Nhuận đọc tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ III

111
0

Qua hai ngày tập trung trí tuệ và công sức để làm việc, hôm nay quý vị Tôn túc cùng chư vị tăng Ni, cư sĩ Phật tử Đại biểu Đại hội đã hoàn thành trọng trách mà Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước giao phó. Tôi có lời tán thán công đức của chư Vị.


 


Tôi cũng có lời tán thán công đức chư Tăng Ni, Phật tử khắp mọi miền đất nước cũng như ở ngoài nước đã hướng về Đại hội và đã đóng góp tài trí, công sức, vật lực cho Đại hội.


 


Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp trong không khí hoà hợp, đoàn kết, thống nhất là một sự cổ vũ lớn đối với Tăng Ni, Phật tử Việt Nam.


 


Nhiệm kỳ II vừa qua Giáo hội ta đã làm được nhiều việc tốt, lợi đạo, ích đời như đã được Đại hội ghi nhận, thể hiện truyền thống Phật giáo Việt Nam gắn bó với Dân tộc ngày càng được tô bồi vun đắp.


 


Tôi mong rằng chư vị Tôn túc Hoà thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni, cư sĩ Phật tử sẽ đem tinh thần của Đại hội về các địa phương trong nước cũng như ngoài nước cùng toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ tiếp tục sứ mệnh hoằng dương Phật pháp, đào tạo Tăng tài, hướng dẫn việc tu học cho các hàng Phật tử, làm cho Đạo pháp ngày càng xương minh, đồng thời đóng góp tích cực trí tuệ, công sức, tài vật cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên bước đường phát triển hiện nay.


 


Nhân dịp này, thay mặt Giáo hội, tôi xin bày tỏ lòng tri ân đối với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quan tâm ủng hộ và giúp đỡ sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh của Phật giáo Việt Nam.


 


Tôi cũng xin cảm ơn Quý vị Khách quý đã tới dự Đại hội làm cho Đại hội của chúng tôi được thành tựu viên mãn. Xin kính chúc Quý vị dồi dào sức khoẻ.


Cầu chư Phật gia hộ cho chư vị Tôn túc, chư Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử thân tâm thường an lạc.


 


Nam-Mô Thường Tinh Tiến Bồ-tát Ma-ha-tát.


Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 1992


Hoà thượng Pháp ch


THÍCH ĐỨC NHUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here