Trang chủ PGVN Nhân vật Tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN: Đạo từ của Đức...

Tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN: Đạo từ của Đức Pháp chủ đọc tại Lễ bế mạc Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ II

119
0

Hôm nay quý vị Tôn túc cùng chư vị Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử Đại biểu Đại hội đã hoàn thành công việc trọng đại của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ngoài nước giao phó. Tôi tỏ lời tán thán công đức của chư vị.


 


Gần 6 năm, từ khi thành lập đến nay, Giáo hội ta đã làm được nhiều việc tốt, đã được Đại hội ghi nhận, xứng đáng là người con của Đức Phật, xứng đáng là công dân của Tổ quốc Việt Nam quang vinh. Song chúng ta cũng còn có những việc phải xem xét.


 


Tôi mong rằng sau Đại hội này chư vị Tôn túc Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử, trở về các địa phương trong nước và ở nước ngoài, cùng với việc hoằng dương Phật Pháp, cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giữ đúng tinh thần Lục hoà của Đạo Phật, phải quan tâm bồi dưỡng giáo dục Tăng Ni, đào tạo Tăng tài làm cho hậu thế ngày càng tinh tiến, cho Đạo pháp càng xương minh, đồng thời cần phải nỗ lực đóng góp tinh thần, trí tuệ, công sức, tài vật vào công việc xây dựng quê hương đất nước.


 


Chưa bao giờ Phật giáo Việt Nam thống nhất như ngày nay. Đại nguyện đoàn tụ Phật giáo cả nước sở dĩ đạt được là nhờ có truyền thống yêu nước do liệt Tổ đã dày công vun đắp, và ngày nay lại nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


 


Nhân dịp này, Giáo hội ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Trung ương Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


 


Tôi cũng xin chân thành cảm ơn chư Tăng Ni và Phật tử các nước anh em đã nhiệt tình vân tập đến Đại hội, mang đến cho chúng tôi tình đoàn kết đồng đạo, cổ vũ chúng tôi trong cuộc phấn đấu cho hoà bình an lạc của chúng sinh.


 


Tôi cũng xin cám ơn quý vị khách quý đã tới dự Đại hội làm cho Đại hộ của chúng tôi được thành tựu viên mãn.


 


Xin kính chúc quý vị dồi dào sức khoẻ


 


Cầu chư Phật gia hộ cho chư vị Tôn túc, chư Tăng Ni, Phật tử, thân tâm thường an lạc.


 


Nam mô Thường Tinh Tiến Bồ-tát Ma-ha-tát !


Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1987


Hoà thượng Pháp chủ


THÍCH ĐỨC NHUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here