Trang chủ Quốc tế Xá lợi phật (phần 2) : 10 cái nhất trên Thế giới...

Xá lợi phật (phần 2) : 10 cái nhất trên Thế giới tại chùa Pháp Môn-Tây An-Trung Quốc

252
0

1- Đầu tiên là Xá Lợi ngón tay Phật được phát hiện là một cái nhất trên thế giới, đây là thánh vật tối cao nhất của Phật giáo đương thời. 


2 – Địa cung chùa Pháp Môn là cái thứ hai nhất thế giới. Đây là địa cung tháp Phật có thời đại lâu xa nhất, quy mô lớn nhất, đẳng cấp cao nhất trên thế giới.3 – Cái nhất thứ ba là cách bố trí các văn vật trong địa cung, trong các văn vât được khai quật khảo cổ trên thế giới hiện nay, đây là một nghi quĩ Mạn-đà-la Mật tông sớm nhất được tìm thấy


4 – Cái nhất thứ tư là trong số hơn hai vạn bảy ngàn đồng tiền lưu hành thời Đường trong đó tình cờ phát hiện được mười ba đồng tiền đồi mồi. Đây là một loại tiền cổ trân quí nhất được phát hiện trên thể giới hiện nay5 – Cái nhất thứ năm là bộ trà cụ bằng vàng bạc được phát hiện dưới địa cung. Bộ trà cụ này vẫn còn nguyên vẹn với các dụng cụ chế trà, đựng trà, và uống trà. Đây là một bộ trà cụ được phát hiện với niên đại sớm nhất, trà cụ cung đình đẳng cấp cao nhất trên thế giới hiện nay.
 


6 – Cái nhất thứ sáu là tích trượng bạc mạ vàng với bốn vòng mười hai khoen hoa bằng vàng. Đây là Pháp khí Phật giáo được chế tạo rất tinh xảo đẹp mắt đẳng cấp cao nhất, niên đại sớm nhất được phát hiện trên thế giới.7 – Ngoài ra mười hai đồ sứ chuyên dùng trong cung đình, sứ “mật sắc” là loại sứ cung đình có văn bia ghi chép chứng thức là sớm nhất và tinh mĩ nhất được phát hiện trên thế giới8 – Cái nhất thứ 8 là bảy trăm vật phẩm bằng tơ lụa thời nhà Đường được phát hiện trong địa cung, gồm hơn mười loại gấm khác nhau và hơn mười kiểu công nghệ phẩm. Đây lần khảo cổ phát hiện được nhiều nhât sản phẩm lụa và sản phẩm công nghệ cổ đại trên thế giới.9 – Cái nhất thứ chin là tám lớp bảo hàm cất giữ ảnh cốt Xá Lợi ngón tay Phật. Đây là một kiểu bảo hàm có nhiều lớp nhất được chế tạo tinh xảo đẹp mắt nhất được khảo cổ phát hiện trên thế giới.10- Và cái nhất cuối cùng đó là bảo hàm làm bằng bạc mạ vàng, nơi cất giữ Linh cốt Xá Lợi ngón tay Phật. Bên trên chạm khắc Kim Cang giới Đại-mạn-đà-la. Đây là một bản họa đàn tràng Mạn-đà-la của Mật Tông sớm nhất được phát hiện trên thế giới.Mười bảo vật này là 10 cái nhât trên thế giới hiện nay được phát hiện và bảo tồn tại chùa Pháp Môn bây giờ. Kho báu địa cung tại hiện ở nhân gian, mở ra cánh cửa pháp Phương Tiện cho người người bước vào cảnh giới trang nghiêm của Phật giáo.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here