Tổ chức lễ Phật đản: Cơ hội bị bỏ qua (Bài 5 – Thập...

Gần 50 năm, qua việc bỏ qua 4 cơ hội như đã phân tích, lễ Phật đản đã tụt đi 4 lần trong thứ hạng những ngày lễ tôn giáo có ảnh hưởng đến xã hội.

Tổ chức lễ Phật đản: Cơ hội bị bỏ qua (Bài 4 – thập...

Việc đối chiếu thực trạng tổ chức lễ Phật đản năm nay và Vesak 2008 là điều dễ dàng thống nhất kết quả so sánh. Phải chăng cơ hội đã hoàn toàn bị bỏ qua.

Tổ chức lễ Phật đản: Cơ hội bị bỏ qua (Bài 3 – thập...

Trong thập niên 1990, cơ hội tổ chức lễ hội theo hướng phát triển, quy mô là một cơ hội đến từ cơ hội chung của moi tôn giáo, không riêng chỉ cho Phật giáo. Tuy nhiên, Phật giáo Việt Nam chỉ khai thác được một phần cơ hội đó, còn lại đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Tổ chức lễ Phật đản: cơ hội bị bỏ qua (Bài 2 – thập...

Năm 1982, tại TPHCM, một cuộc lễ Phật đản lớn chưa từng có từ năm 1975 được tổ chức, với lễ đài lộ thiên trên đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TPHCM trước cổng chùa Xá Lợi. Đây là lễ đài Phật đản tái lập sau một số năm không có lễ đài lộ thiên.

Tổ chức Phật đản: bước đường dang dở của Phật giáo Việt Nam

Mặc dù Phật giáo là tôn giáo có số tín đồ hàng đầu tại Việt Nam, nhưng trong một thời gian dài, ngày lễ tôn giáo lớn nhất tại Việt Nam không phải là lễ Phật đản.

Hoạt động thanh thiếu niên Phật tử: Thực trạng và kiến nghị

Nhìn vào thực trạng tình hình hoạt động của Thanh thiếu niên Phật tử miền Bắc hiện nay chúng con thấy còn một số vấn đề cần tháo gỡ khó khăn để hoạt động của thanh thiếu niên Phật tử phụng sự Đạo pháp thiết thực có hiệu quả hơn.

10 kiến nghị với Ban HDPT TW để phát triển các CLB thanh thiếu...

Thành lập, duy trì và phát triển các câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử là yêu cầu khách quan và đòi hỏi cấp thiết đối với Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo miền Bắc nói riênng?

Ban Hướng dẫn Phật tử TW và hoạt động của các CLB thanh niên...

Không có sự tương tác, cọ sát, chia sẻ kinh nghiệm giữa các CLB tỉnh thành dẫn tới chưa phát huy tối đa được sự cộng hưởng nguồn lực của các bên.

Tập họp thanh thiếu nhi Phật tử qua tổ chức văn nghệ Phật giáo

Dùng văn nghệ để làm khung sườn, làm đòn bẩy tập họp thanh niên Phật tử chắc chắn là một hoạt động đúng hướng trong mục tiêu xây dựng phong trào thanh niên Phật tử.

Đổi mới tổ chức, hoạt động của CLB thanh thiếu niên Phật tử

Việc đổi mới CLB sẽ giúp cho Phật giáo Việt Nam gắn sát với thực tiễng đời sống xã hội hơn, thông qua các sinh hoạt của CLB các bạn trẻ thanh thiếu niên Phật tử sẻ ứng dụng được những giáo lý về lòng từ bi, tinh thần vô ngã vị tha của đức Ph

Bài xem nhiều